Aanmelden voor BSc vakken - MyTUDelft

Belangrijk bericht voor alle BSc-studenten m.b.t. het aanmelden voor onderwijs van semester 1

Normaliter gaat de aanmelding voor de BSc-vakken en de verplichte MSc-vakken open in juni open. Gezien de introductie van het nieuwe BSc-programma per 30 augustus aanstaande is besloten het een en ander iets anders te organiseren. Lees dit bericht goed door om te kijken wat voor jou van toepassing is.

 

Ben je eind 3e jaar student en ben je van plan om in kwartaal 1 het vak BSc eindproject (BEP) te gaan doen?

Ga dan naar de MyTUDelft app en meld je uiterlijk 1 augustus aan voor dit vak! Gebruik hiervoor de vakcode van het huidige bachelorprogramma (IO3900-14)

Informatie over de (toetsingsdatum van de) toelatingsvoorwaarden BEP vind je in artikel 14 van de BSc Onderwijs- en Examenregeling.  

 

Ben je van plan om in augustus te starten met één van de masteropleidingen van de Faculteit?

Ga dan naar de MyTUDelft app en meld je dan uiterlijk 1 augustus aan voor de verplichte MSc-vakken van de opleiding van jouw keuze. Let op: Je moet je aanmelden voor de vakken van kwartaal 1 en 2! Houd er rekening mee dat je ook een inschrijving voor je Master moet hebben in Studielink. Dit is een apart proces.

Klik hier voor informatie over de vakken in het Fall semester van de masteropleidingen en voor de aanmelding voor de vakken.

Klik hier voor informatie over de tijdelijke maatregel voor overgang van de BSc naar de MSc.

 

Ben je nog niet toe aan BEP in Q1 of aan instroom in de Master omdat je nog BSc-vakken moet doen?

Zoals eerder gecommuniceerd: het nieuwe BSc-programma betekent dat je zal worden ‘ingeschaald’  in het nieuwe programma. Op basis van de vakken, die je op 30 augustus hebt behaald, krijg je een overzicht van de vakken die je in het nieuwe programma moet doen om je BSc-examen te halen.

Omdat je pas in augustus van ons een inschaling ontvangt (met daarin de vakken van jouw programma), is het volgende besloten:

  1. Voor de vakken van kwartaal 1 melden wij je aan. Je hoeft je nu dus niet aan te melden in MyTUDelft. Je ontvangt van ons een bericht, waarin wel gevraagd zal worden de deelname te bevestigen of te annuleren.
  2. Voor de vakken van kwartaal 2 geldt dat jij je in kwartaal 1/in september kan aanmelden in MyTUDelft. De aanmeldingsperiode is dan twee weken. In september word je hierover nader geïnformeerd.

Een aantal studenten komt in aanmerking voor een keuzevak (van 5 of 2,5 ec) in kwartaal 1, om:

  • ofwel uitloop van de studie te voorkomen
  • ofwel om op niet meer dan 180 ec uit te komen.

Rond half augustus worden jullie geïnformeerd over de wijze waarop de aanmelding voor deze keuzevakken gaat plaatsvinden.

Wil je nadere informatie over het nieuwe BSc-programma en de overgang naar dit nieuwe programma? Lees dan de informatie op dit deel van het IO-studentenportal. Hier kun je ook de inschalingstool vinden, waarmee je kunt bekijken welke vakken je in het nieuwe programma nog moet doen gebaseerd op je studievoortgang, en je kunt er informatie vinden over de hertentamens in semester 1 in 21/22.

 

Mocht je vragen hebben, mail dan naar de onderwijscoördinator van de Faculteit.