Het facultaire gedeelte

Het Honours Programme Master bestaat uit een apart facultair programma dat je tijdens je masteropleiding volgt. Hoeveel vakken je binnen je facultaire programma moet volgen is afhankelijk van het programma dat je samen met je coach van het Honours Programme Master hebt afgesproken. Over deze eisen kan de contactpersoon van je faculteit je meer vertellen. Je kunt je via je eigen faculteit aanmelden voor het Honours Programme. Alle faculteiten hebben een webpagina met meer informatie over het faculteitsprogramma voor Honours-studenten:

Contact

Bij je faculteit kun je meer informatie krijgen over het facultaire deel (15 EC) van het Honours Programme Master.