Opleidingscommissies

Wat doet de Opleidingscommissie?

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). In de OC zijn studenten en docenten van de opleiding vertegenwoordigd (50/50). De leden worden benoemd door de decaan van de faculteit.

Voor de opleidingscommissies is een handreiking gemaakt. De handreiking geeft aan hoe een opleidingscommissie als “kritisch geweten van de opleiding” een goede bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit van een opleiding.

Daarnaast houden we regelmatig een workshop voor leden van de opleidingscommissies. Deze is kosteloos voor deelnemers vanuit de TU Delft, Leiden en Rotterdam. Geef je op via het secretariaat van de directie Onderwijs & Studentenzaken door een e-mail te sturen naar os@tudelft.nl. Je ontvangt dan een bevestiging met een voorbereidingsopdracht.

Klankbord
De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding en is het klankbord voor de opleiding. De OC geeft advies aan de decaan over de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. Daarnaast adviseert de OC de opleidingsdirecteur over alle aspecten van het onderwijs in de opleiding. Ook kan de OC reageren op suggesties van studenten of docenten. Laat verbetersuggesties daarom horen aan één van de leden van jouw opleiding.