Aanmelden voor tentamens

Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn, zullen de meeste tentamens online worden afgenomen.

Hoe en tot wanneer kun je je voor een tentamen aanmelden?

Hoe:

Voor een  tentamen moet je je aanmelden. Je meld je aan in My.TUDelft.nl of via de MyTUDelft app (voorheen Osiris).

Tot wanneer:

Zorg ervoor dat je je op tijd voor je tentamens inschrijft. Doe je dit niet, dan kun je niet deelnemen. Dit kan tot 6 dagen voor de tentamendag (zie onderstaand weekoverzicht met de deadline voor inschrijving). Er zijn geen wachtlijsten en last-minute registratie is niet mogelijk. Om je voldoende tijd te geven wordt de tentamenregistratie aan het begin van elke periode geopend, namelijk 8 weken voor de tentamendag.

Tentamendag

Deadline inschrijving

Maandag

Maandag de week ervoor tot 23.59 uur

Dinsdag

Dinsdag de week ervoor tot 23.59 uur

Woensdag

Woensdag de week ervoor tot 23.59 uur

Donderdag

Donderdag de week ervoor tot 23.59 uur

Vrijdag

Vrijdag de week ervoor tot 23.59 uur

Tentamenaanmelding zelf controleren

Als je je hebt aangemeld voor een tentamen dan ontvang je een automatisch gegenereerd tentamenticket op je TU Delft studentmailadres. 

Je kan zelf in My.TUDelft controleren of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor het tentamen. Ga in My.TUDelft.nl naar het onderdeel ‘Inschrijven’ en klik vervolgens op de tab ‘Overzicht inschrijvingen’. Hier vind je een overzicht van alle tentamens waar je voor bent ingeschreven.

Uitzonderingen

Studenten die zich om een specifieke reden, zoals PhD'ers, niet kunnen aanmelden via My.TUDelft.nl kunnen zich registeren via ExamDesk@tudelft.nl. BSc MST studenten dienen zich aan te melden in uSis in Leiden en niet via MyTUDelft.

Afmelden

Tot 3 dagen voor het tentamen kun je je via MyTUDelft afmelden. De deadline wordt duidelijk uitgelegd in de tabel hierboven.

Te laat met aanmelden?

Als je je niet hebt aangemeld, is het niet mogelijk om deel te nemen aan het tentamen.

Overmacht

Het kan natuurlijk zijn dat je een goede reden hebt waardoor je je niet op tijd kon aanmelden voor een tentamen (vergeten in te schrijven is geen goede reden!). Een student, die zich wil beroepen op overmacht kan een overmachtsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de opleiding.