Aanmelden voor tentamens

Tentamens

Met de huidige maatregelen mogen tentamens plaatsvinden op de campus. We verzoeken iedereen met klem om niet naar de campus te komen voor een tentamen in geval van een positieve test, wanneer je coronaklachten hebt of als je in quarantaine moet.

Maak gebruik van herkansingsmogelijkheden
Om te voorkomen dat je onnodig studievertraging oploopt door coronamaatregelen omdat je ziek bent of om andere persoonlijke redenen, biedt TU Delft je herkansingsmogelijkheden aan. Dit kan per faculteit verschillen. Kun je alsnog niet aan de herkansing deelnemen, dan kijkt je faculteit naar andere mogelijkheden om de door corona opgetreden studievertraging te voorkomen. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheden, meld dit dan tijdig bij je faculteit.

Hoe en tot wanneer kun je je voor een tentamen aanmelden?

Hoe: Voor een tentamen moet je je aanmelden. Je meldt je aan in My.TUDelft.nl of via de MyTUDelft app (voorheen Osiris).

Tot wanneer: Zorg ervoor dat je je op tijd voor je tentamens inschrijft. Doe je dit niet, dan kun je niet deelnemen. Dit kan tot 6 dagen voor de tentamendag (zie onderstaand weekoverzicht met de deadline voor inschrijving). Om je voldoende tijd te geven wordt de tentamenregistratie aan het begin van elke periode geopend, namelijk 8 weken voor de tentamendag.

Tentamendag

Deadline inschrijving

Maandag

Maandag de week ervoor tot 23.59 uur

Dinsdag

Dinsdag de week ervoor tot 23.59 uur

Woensdag

Woensdag de week ervoor tot 23.59 uur

Donderdag

Donderdag de week ervoor tot 23.59 uur

Vrijdag

Vrijdag de week ervoor tot 23.59 uur

Tentamenaanmelding zelf controleren

Als je je hebt aangemeld voor een tentamen dan ontvang je een automatisch gegenereerd tentamenticket op je TU Delft studentmailadres.

Je kan zelf in My.TUDelft controleren of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor het tentamen. Ga in My.TUDelft.nl naar het onderdeel ‘Inschrijven’ en klik vervolgens op de tab ‘Overzicht inschrijvingen’. Hier vind je een overzicht van alle tentamens waar je voor bent ingeschreven.

Uitzonderingen

Studenten die zich om een specifieke reden, zoals PhD'ers, niet kunnen aanmelden via My.TUDelft.nl kunnen zich registeren via ExamDesk@tudelft.nl. BSc MST studenten dienen zich aan te melden in uSis in Leiden en niet via MyTUDelft.

Afmelden

Tot 3 dagen voor het tentamen kun je je via MyTUDelft afmelden.

Te laat met aanmelden?

Als het tentamen op de campus plaatsvindt dan kan je gebruik maken van de last-minute-tentamentoelatingsprocedure

Last-minute-tentamentoelatingsprocedure:

  • Meld je op de tentamendag vanaf een kwartier voor aanvang van het tentamen tot aan de start van het tentamen bij de docent/surveillant.
  • De docent/ surveillant reikt in volgorde van melding het formulier ‘Last minute-toelatingsprocedure en –verklaring’ uit. Verzocht wordt dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
  • Een half uur na de start van het tentamen wordt bepaald hoeveel zitplaatsen en tentamenopgaven er nog zijn.
  • Aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen en/of tentamenopgaven worden de studenten onder volgnummer van het formulier alsnog toegelaten tot de tentamenzaal. Het ondertekende formulier moet bij de surveillant bij binnenkomst ingeleverd worden.
  • Het gemis van een half uur tentamentijd kan niet worden gecompenseerd.
  • Wanneer er geen plaats in de tentamenzaal is of als er niet genoeg tentamenopgaves aanwezig zijn, wordt er geen toegang tot de tentamenzaal verleend.

Als het een remote tentamen is dan is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het tentamen

Overmacht

Het kan natuurlijk zijn dat je een goede reden hebt waardoor je je niet op tijd kon aanmelden voor een tentamen (vergeten in te schrijven is geen goede reden!). Een student, die zich wil beroepen op overmacht kan een overmachtsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de opleiding.

/* */