Aanmelden voor tentamens

Hoe en tot wanneer kun je je voor een tentamen aanmelden?

Hoe: Voor een tentamen moet je je aanmelden. Je meldt je aan in My.TUDelft.nl of via de MyTUDelft app (voorheen Osiris). In deze video wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven voor de examens.

Tot wanneer

Zorg ervoor dat je je op tijd voor je tentamen inschrijft. Doe je dit niet, dan kun je niet deelnemen. Dit kan tot 14 kalenderdagen voor de tentamendag.

Tentamendag

Deadline inschrijving tot 14 dagen ervoor

Maandag

3e zondag ervoor tot 23:59

Dinsdag

3e maandag ervoor tot 23:59

Woensdag

3e dinsdag ervoor tot 23:59

Donderdag

3e woensdag ervoor tot 23:59

Vrijdag

3e donderdag ervoor tot 23:59

 

Na-inschrijving en de wachtlijst

Vanaf het academisch collegejaar 2022-2023 wordt bij het inschrijven weer gebruik gemaakt van na-inschrijvingen. Zodra de deadline om je in te schrijven is verstreken (14 kalenderdagen voor de tentamendag), word je automatisch op de wachtlijst geplaatst wanneer je je inschrijft voor het tentamen. Tot 6 kalenderdagen voor de tentamendag kun je je plaatsen op de wachtlijst. Vanaf 6 kalenderdagen voor het tentamen is het bekend of er nog plaats is in de tentamenzaal. De eersten die geplaatst zijn op de wachtlijst kunnen deelnemen aan het tentamen, totdat er geen beschikbare plaatsen meer zijn.

Tentamendag

Deadline na-inschrijving tot 6 dagen ervoor

Maandag

Maandag ervoor tot 23:59

Dinsdag

Dinsdag ervoor tot 23:59

Woensdag

Woensdag ervoor tot 23:59

Donderdag

Donderdag ervoor tot 23:59

Vrijdag

Vrijdag ervoor tot 23:59

 

Om je voldoende tijd te geven wordt de tentamenregistratie aan het begin van elke periode geopend, namelijk 8 weken voor de tentamendag.

Je wordt geïnformeerd door automatisch gegenereerde e-mails via Osiris, wanneer je op de wachtlijst wordt geplaatst en wanneer je deelneemt aan het tentamen of niet na het sluiten van de wachtlijst (voorbeeld (1) (2) berekenen deadline inschrijving tentamen.

Tentamenaanmelding zelf controleren

Als je je hebt aangemeld voor een tentamen dan ontvang je een automatisch gegenereerd tentamenticket op je TU Delft studentmailadres.

Je kan zelf in My.TUDelft controleren of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor het tentamen. Ga in My.TUDelft.nl naar het onderdeel ‘Inschrijven’ en klik vervolgens op de tab ‘Overzicht inschrijvingen’. Hier vind je een overzicht van alle tentamens waar je voor bent ingeschreven.

Uitzonderingen

Studenten die zich om een specifieke reden, zoals PhD'ers, niet kunnen aanmelden via My.TUDelft.nl kunnen zich registeren via ExamDesk@tudelft.nl. BSc MST studenten dienen zich aan te melden in uSis in Leiden en niet via MyTUDelft.

Afmelden

Tot 3 dagen voor het tentamen kun je je via MyTUDelft afmelden.

Te laat met aanmelden?

Als het tentamen op de campus plaatsvindt dan kan je gebruik maken van de last-minute-tentamentoelatingsprocedure

Last-minute-tentamentoelatingsprocedure:

  • Meld je op de tentamendag vanaf een kwartier voor aanvang van het tentamen tot aan de start van het tentamen bij de docent/surveillant.
  • De docent/ surveillant reikt in volgorde van melding het formulier ‘Last minute-toelatingsprocedure en –verklaring’ uit. Verzocht wordt dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
  • Een half uur na de start van het tentamen wordt bepaald hoeveel zitplaatsen en tentamenopgaven er nog zijn.
  • Aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen en/of tentamenopgaven worden de studenten onder volgnummer van het formulier alsnog toegelaten tot de tentamenzaal. Het ondertekende formulier moet bij de surveillant bij binnenkomst ingeleverd worden.
  • Het gemis van een half uur tentamentijd kan niet worden gecompenseerd.
  • Wanneer er geen plaats in de tentamenzaal is of als er niet genoeg tentamenopgaves aanwezig zijn, wordt er geen toegang tot de tentamenzaal verleend.

Als het een remote tentamen is dan is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het tentamen

Overmacht

Het kan natuurlijk zijn dat je een goede reden hebt waardoor je je niet op tijd kon aanmelden voor een tentamen (vergeten in te schrijven is geen goede reden!). Een student, die zich wil beroepen op overmacht kan een overmachtsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de opleiding.