Inschrijven voor tentamens

Hoe en tot wanneer kun je je voor een tentamen inschrijven?

Hoe: Voor een tentamen moet je jezelf inschrijven. Je schrijft je in via My.TUDelft.nl of via de MyTUDelft app. In deze video wordt uitgelegd hoe je je kunt inschrijven voor de examens.

Tot wanneer

Zorg ervoor dat je je op tijd voor je tentamen inschrijft. Doe je dit niet, dan kun je niet deelnemen. Inschrijven kan tot en met 14 kalenderdagen voor de tentamendag.

Tentamendag

Deadline inschrijving tot en met 14 kalendardagen ervoor

Maandag

Tweede maandag ervoor tot 23:59

Dinsdag

Tweede dinsdag ervoor tot 23:59

Woensdag

Tweede woensdag ervoor tot 23:59

Donderdag

Tweede donderdag ervoor tot 23:59

Vrijdag

Tweede vrijdag ervoor tot 23:59

 

Wachtlijst voor te late inschrijving

Zodra de deadline om je in te schrijven is verstreken (13 kalenderdagen voor de tentamendag), word je automatisch op de wachtlijst geplaatst wanneer je je inschrijft voor het tentamen. Tot en met 6 kalenderdagen voor de tentamendag kun je je plaatsen op de wachtlijst. Vanaf 5 kalenderdagen voor het tentamen is het bekend of er nog plaats is in de tentamenzaal. De eersten die geplaatst zijn op de wachtlijst kunnen deelnemen aan het tentamen, totdat er geen beschikbare plaatsen meer zijn.

Tentamendag

Deadline na-inschrijving tot en met 6 kalendardagen ervoor

Maandag

Dinsdag ervoor tot 23:59

Dinsdag

Woensdag ervoor tot 23:59

Woensdag

Donderdag ervoor tot 23:59

Donderdag

Vrijdag ervoor tot 23:59

Vrijdag

Zaterdag ervoor tot 23:59

 

Om je voldoende tijd te geven wordt de tentamenregistratie 8 weken voor de tentamendag geopend.

Je krijgt alleen e-mails van Osiris, wanneer je op de wachtlijst wordt geplaatst en wanneer je een examenticket krijgt waarmee je kunt deelnemen aan het tentamen. Als je op de wachtlijst staat en er komt geen plek beschikbaar, dan krijg je geen e-mail.

Tentameninschrijving zelf controleren

Als je je hebt ingeschreven voor een tentamen dan ontvang je een tentamenticket op je TU Delft mailadres.

Je kan zelf in My.TUDelft controleren of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor het tentamen. Ga in My.TUDelft.nl naar het onderdeel ‚ÄėInschrijven‚Äô en klik vervolgens op de tab ‚ÄėOverzicht inschrijvingen‚Äô. Hier vind je een overzicht van alle tentamens waar je voor bent ingeschreven.

Uitzonderingen

Studenten die zich om een specifieke reden, zoals PhD'ers, niet kunnen inschrijven via My.TUDelft.nl kunnen zich aanmelden via ExamSupport@tudelft.nl. BSc MST studenten dienen zich in te schrijven via uSis in Leiden en niet via MyTUDelft.

Uitschrijven

Tot en met 6 kalendardagen voor het tentamen kun je jezelf via MyTUDelft uitschrijven. Wil je je daarna nog uitschrijven, stuur dan een email naar ExamSupport@tudelft.nl. Dit kan tot en met 3 kalenderdagen voor het tentamen.

Te laat met inschrijven?

Als het tentamen op de campus plaatsvindt dan kan je gebruik maken van de last-minute-tentamentoelatingsprocedure

Last-minute-tentamentoelatingsprocedure:

  • Meld je op de tentamendag vanaf een kwartier voor aanvang van het tentamen tot aan de start van het tentamen bij de docent/surveillant.
  • De docent/ surveillant reikt in volgorde van melding het formulier ‚ÄėLast minute-toelatingsprocedure en ‚Äďverklaring‚Äô uit. Verzocht wordt dit formulier in te vullen en te ondertekenen.
  • Een half uur na de start van het tentamen wordt bepaald hoeveel zitplaatsen en tentamenopgaven er nog zijn.
  • Aan de hand van het aantal beschikbare plaatsen en/of tentamenopgaven worden de studenten onder volgnummer van het formulier alsnog toegelaten tot de tentamenzaal. Het ondertekende formulier moet bij de surveillant bij binnenkomst ingeleverd worden.
  • Het gemis van een half uur tentamentijd kan niet worden gecompenseerd.
  • Wanneer er geen plaats in de tentamenzaal is of als er niet genoeg tentamenopgaves aanwezig zijn, wordt er geen toegang tot de tentamenzaal verleend.

Als het een remote tentamen is dan is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan het tentamen

Overmacht

Het kan natuurlijk zijn dat je een goede reden hebt waardoor je je niet op tijd kon inschrijven voor een tentamen (vergeten in te schrijven is geen goede reden!). Een student, die zich wil beroepen op overmacht kan een overmachtsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de opleiding.