Fraude & Plagiaat

Stress, tijdnood, een gemist college. Geen redenen om je te laten verleiden het niet zo nauw te nemen met de regels. Je bent in een universitaire omgeving waarin je wordt opgeleid tot een zelfstandig denkende ingenieur. Daarbij hoort een academische werkhouding, waarbij je op je eigen kritische vermogen moet leren vertrouwen en op je eigen prestaties moet worden beoordeeld. Bewust of onbewust frauderen past daar niet bij.

In het algemeen wordt onder fraude verstaan: alle gevallen waarin wordt gesuggereerd dat het gaat om eigen werk terwijl dat niet het geval is. Het gaat dan onder andere over spieken, plagiaat plegen, meeliftenen het‘verzinnen’ van onderzoeksgegevens. 

Cheating? No, thanks!

We hebben de belangrijkste informatie over fraude en plagiaat bij elkaar gezet. We hopen dat dit je helpt in het vinden van de juiste informatie, tips, trucs en middelen om succesvol je vakken te halen zonder vals te spelen.