Toegang tot tentamenzaal

Om toegelaten te worden tot de tentamenzaal moet je een campuskaart, tentamenticket en geldig ID bij je hebben. Bij het betreden van de tentamenzaal controleert de surveillant aan de hand van jouw campuskaart en tentamenticket of je daadwerkelijk bent aangemeld voor het tentamen en dat je in de juiste tentamenzaal bent ingedeeld. Zonder aanmelding heb je geen recht tot toegang. Bij het inleveren van het tentamen wordt nogmaals gecontroleerd of je je hebt aangemeld.

Wanneer je jouw campuskaart of tentamenticket bent vergeten, controleert de surveillant aan de hand van je ID of je op de deelnemerslijst staat. Als je geen campuskaart of geldig legitimatiebewijs, zoals ID, rijbewijs of paspoort, kan tonen, wordt je niet toegelaten tot de tentamenzaal.

Kaartlezer

In diverse tentamenzalen wordt gebruik gemaakt van een kaartlezer waarmee je campuskaart wordt gescand. Aan de hand van de kaartlezer controleert de surveillant of je bent aangemeld voor het tentamen.  

In de onderstaande tentamenzalen wordt gebruik gemaakt van een kaartlezer.