Vakken

Bij sommige faculteiten geldt dat je jezelf elk semester verplicht moet aanmelden voor vakken. Zo kan de faculteit zorgen voor passende zalen en maken ze effectiever gebruik van de onderwijsruimtes. Op dit moment is aanmelden voor vakken van toepassing binnen de faculteiten 3mE, BK en IO. Bekijk de studiegids en kijk op de facultaire websites voor meer informatie