Bezwaar

Begin augustus ontvang je een positief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. De TU Delft biedt je de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen het voorgenomen negatief bindend studieadvies. Je bezwaar kan je tijdens een hoorzitting aan de facultaire BSA-commissie voorleggen.

De hoorzittingen betreffende het collegejaar 2018-2019 vinden plaats in week 34. Je moet je aanmelden voor deze hoorzitting. Dit kan van 5 augustus 2019 tot 18 augustus 2019 23:59 uur via het bezwaarformulier  (hier vind je ook de procedure van de hoorzitting). Voor de opleiding Technische Bestuurskunde kun je je online aanmelden via dit formulier.

Als je je niet aangemeld hebt, kun je niet gehoord worden.

Nadat de BSA-commissie je heeft gehoord, krijg je binnen enkele dagen een besluit van de decaan van jouw faculteit per e-mail (op je TU e-mailadres). In geval van erkenning van je bezwaar, zal je uitstel van het bindend studieadvies krijgen. Na erkenning van de BSA-commissie en toekenning van uitstel van het bindend studieadvies door de decaan, kun je je aanmelden voor het nieuwe collegejaar. In het geval dat de BSA-commissie je situatie niet erkent en de decaan besluit je geen uitstel van het bindend studieadvies te verlenen, kun je in beroep tegen het definitief negatieve bindend advies bij het College van Beroep voor de Examens.