Hoorzitting en Beroep

Begin augustus ontvang je een positief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. Als je een voorgenomen negatief bindend studieadvies hebt gekregen kun je je aanmelden voor een hoorzitting met de BSA commissie. Tijdens deze hoorzitting kun je toelichten waarom je volgens jou geen negatief bindend studieadvies zou moeten krijgen.  

De hoorzittingen betreffende het collegejaar 2019-2020 vinden plaats van 17 t/m 24 augustus 2020. Je moet je aanmelden voor deze hoorzitting. Dit kan van 5 augustus 2020 tot 16 augustus 2020 23:59 uur via het aanmeldformulier (hier vind je ook informatie over de procedure van de hoorzitting).

Als je je niet aangemeld hebt, kun je niet gehoord worden.

Nadat de BSA-commissie je heeft gehoord, krijg je binnen enkele dagen het definitieve bindend studieadvies van de decaan van jouw faculteit. Als je een positief advies hebt ontvangen kun je je aanmelden voor het nieuwe collegejaar. Als je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, kun je hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor de Examens.