Uitstel bindend studieadvies

Er kunnen zich persoonlijke omstandigheden voordoen die jouw studieresultaten negatief be├»nvloeden. Zodra persoonlijke omstandigheden zich voordoen, moet je dit melden bij de studieadviseur van jouw opleiding. Samen met de studieadviseur bespreek je of deze omstandigheden mogelijk van invloed zijn op jouw studieresultaten in het eerste jaar. Je kan eventueel worden doorverwezen naar een studentenarts of studentenpsycholoog. De studieadviseur kan je ook adviseren bij je beslissing om uitstel van het bindend studieadvies aan te vragen bij de BSA-commissie van jouw faculteit.

Uitstel van het bindend studieadvies kan op basis van de volgende persoonlijke omstandigheden aangevraagd worden (let op: persoonlijke omstandigheden leiden niet op voorhand tot uitstel van het bindend studieadvies!):

 • Ziekte (incl. psychische problematiek)
 • Handicap/Functiebeperking
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Zwangerschap
 • Bestuurslidmaatschap FSR, SR of OC
 • Late inschrijving studie (na 30 september)
 • Sporters met een TUD-topsportstatus

Let goed op de deadlines voor het indienen van je aanvraag! Zowel voor het aanvragen van uitstel bij de BSA-commissie als voor het aanvragen van een verklaring van de studentenarts en/of studentenpsycholoog zijn er deadlines.

Uitstel van het bindend studieadvies betekent dat je aan het einde van jouw eerste collegejaar geen bindend studieadvies ontvangt; dat wordt uitgesteld tot het einde van het volgende collegejaar. Uitstel houdt in dat je in het tweede collegejaar opnieuw 45 EC uit het eerste collegejaar moet behalen, waarbij de reeds in het eerste collegejaar behaalde EC niet meetellen voor de bindend studieadvies norm. Als je in het eerste collegejaar meer dan 15 EC hebt gehaald, dan moet je alle resterende EC uit het eerste collegejaar halen waardoor het eerste collegejaar volledig wordt afgerond.

Aanvraag uitstel van het bindend studieadvies

Je kunt gedurende het hele collegejaar, maar uiterlijk 17 juni 2019, een aanvraag indienen bij de BSA-commissie van jouw faculteit voor uitstel van het bindend studieadvies op grond van persoonlijke omstandigheden. Het besluit van de decaan over het wel of niet geven van uitstel van het bindend studieadvies wordt via de mail gecommuniceerd.

De BSA-commissie van jouw faculteit vergadert in ieder geval tweemaal per collegejaar:

 • rond 1 mei (uiterste datum indienen aanvragen: 8 april 2019)
 • rond 1 juli (uiterste datum indienen aanvragen: 17 juni 2019)

Voor je aanvraag uitstel van het bindend studieadvies moet je inleveren:

 • Aanvraagformulier
 • Eigen verklaring/motivering: in welke mate hebben de persoonlijke omstandigheden de studie belemmerd en in welke periode
 • Overzicht studievoortgang
 • Verklaring van de studieadviseur
 • Indien relevant: verklaring studentenarts en/of studentenpsycholoog en/of topsportco├Ârdinator van de TU Delft. Indien je een verklaring nodig hebt van een studentenpsycholoog, lever dan zo spoedig mogelijk alle benodigde gegevens aan. De gegevens die je daarvoor nodig hebt, vind je hier. Studenten die voor 27 mei 2019 alle benodigde gegevens via psychologen@tudelft.nl aangeleverd hebben, krijgen voor 17 juni 2019 een afspraak met een van de studentenpsychologen. Later aangeleverde gegevens worden uiteraard zo spoedig mogelijk ingepland, maar hierbij is niet te garanderen dat dit voor 17 juni 2019 zal zijn.
 • Indien je een (chronische) functiebeperking hebt, dan maak je samen met de studieadviseur of studentendecaan een realistische studieplanning voor het tweede collegejaar op basis van de (te verwachten) studiebelastbaarheid. Deze studieplanning (vakken met titel en aantal EC) wordt door jou en de studieadviseur ondertekend. Je voegt deze studieplanning tevens bij de aanvraag tot uitstel van het bindend studieadvies.
 • Online aanvraagformulier Bachelor TB