Fraude & Plagiaat

Stress, tijdnood, een gemist college. Geen redenen om je te laten verleiden het niet zo nauw te nemen met de regels. Je bent in een universitaire omgeving waarin je wordt opgeleid tot een zelfstandig denkende ingenieur. Daarbij hoort een academische werkhouding, waarbij je op je eigen kritische vermogen moet leren vertrouwen en op je eigen prestaties moet worden beoordeeld. Bewust of onbewust frauderen past daar niet bij.

In het algemeen wordt onder fraude verstaan: alle gevallen waarin wordt gesuggereerd dat het gaat om eigen werk terwijl dat niet het geval is. Het gaat dan onder andere over spieken, plagiaat plegen, meeliftenen het‘verzinnen’ van onderzoeksgegevens. 

Spieken

Het klassieke afkijken tijdens tentamens bij je medestudent, via een mobiele telefoon of met een spiekbrief; bij spieken is het overtreden van de regel duidelijk. Door regelmatig en serieus te studeren is spieken niet nodig. Gebruik oefentoetsen en stel vragen tijdens colleges. Dan kom je goed voorbereid bij je tentamen aan.

Plagiaat

In de wetenschap bouw je altijd voort op kennis van anderen. Je zult daarom regelmatig teksten gebruiken en aanhalen die door anderen geschreven zijn. Het is echter belangrijk dat duidelijk is welke ideeën van een ander afkomstig zijn en welke van jou. Eenvoudig gezegd is plagiaat het overschrijven van andermans werk en doen alsof het je eigen werk is. Onder bepaalde voorwaarden mag je stukken uit een gepubliceerd artikel van anderen rechtstreeks citeren: als de teksten niet te lang zijn, het citaat tussen aanhalingstekens staat en de bron erbij wordt vermeld. Ideeën mag je parafraseren, als je voldoende eigen woorden gebruikt en de bron vermeldt.

De grens tussen citeren, parafraseren en frauderen is lastig en ook slordig hiermee omgaan wordt in een academische omgeving opgevat als fraude. Iedere student en docent wordt geacht de regels op dit punt heel precies te volgen. In alle bacheloropleidingen wordt daarom in het curriculum instructies Informatievaardigheden aangeboden. Zoek daarvoor in Brightspace in de course catalog naar Informatievaardigheden 1 (voor 1e-jaars bachelorstudenten) of Informatievaardigheden 2 (voor 2e/3e-jaars bachelorstudenten). Buiten Brightspace is TUlib beschikbaar: een online naslagwerk met informatie over het zoeken naar en het correct gebruiken van wetenschappelijke informatie.

Je kunt plagiaat voorkomen door bij twijfel advies te vragen aan de docent en gebruik te maken van de volgende websites:

Meeliften

Bij groepswerk kan het voorkomen dat iemand gebruik maakt van de inzet van groepsgenoten. Om meeliften te voorkomen is het belangrijk om goede afspraken en notulen te maken. Vraag je docent tijdig om raad als er problemen zijn in je groep en niet iedereen een gelijke bijdrage levert.

Sjoemelen met onderzoeksgegevens

Bij het doen van onderzoek zou je in de verleiding kunnen komen om te sjoemelen. Neem bijvoorbeeld gebruikersonderzoek. Het is niet altijd makkelijk om proefpersonen binnen de doelgroep voor het onderzoek te vinden. En soms hebben studenten het idee dat zij zich zelf heel goed in de beoogde doelgroep kunnen verplaatsen. Een gebruikersonderzoek wordt dan met verzonnen gegevens aangevuld en dat is fraude. Hiermee overtreedt een student een belangrijk principe voor het werk van de onderzoeker: het doen van zorgvuldig onderzoek.

In je onderzoeksverslagen onderbouw je daarom je uitgangspunten en conclusies altijd duidelijk en maak je transparant waarop de resultaten zijn gebaseerd.

Consequenties van fraude en plagiaat

Docenten melden vermeende fraudegevallen bij de examencommissie. Deze commissie beslist over het vermeende fraudegeval en kan een student een maximale straf opleggen een jaar uitsluiting van alle tentamens of examens aan de TU Delft. Dit kan allerlei consequenties hebben voor de duur en financiering van je studie. In hele ernstige gevallen van fraude kun je zelfs van de universiteit worden verwijderd.