Intellectueel Eigendom

Briljant idee, wat kun je ermee?

Zijn de intellectuele eigendomsrechten op het idee wel van jou?

Stel: jouw uitvinding, ontwerp of idee blijkt een commercieel of maatschappelijk gat in de markt. Mag jij het dan ook commercialiseren? De wetten en regels voor studenten rond intellectueel eigendomsrecht (want daar gaat het over) hebben we voor je op een rij gezet. Kom in elk geval in actie: check je positie en maak er tijdig afspraken over.

Studenten zoals jij creëren regelmatig uitvindingen, concepten, software of scripties die interessant zijn voor bestaande bedrijven of inspiratie bieden voor een startup. Maar ben je wel vrij om een idee te commercialiseren? Wie bepaalt wat er met jouw stage- of projectresultaat gebeurt? En wie deelt mee in eventuele winst? Ofwel: wie is de eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht (IER)? Het IER is geregeld in de wet. En nu verhelderd voor studenten. Check wat je moet doen. En maak gebruik van de faciliteiten op je universiteit of UMC.

  1. Check vóór je start met je stage of onderzoeksproject wat je IER-positie is: wat staat er in je contract?
  2. Lees de IER-regels voor studenten (zie onder)
  3. Maak heldere afspraken en leg die schriftelijk vast

IER-richtlijnen voor studenten

De IER-richtlijnen voor universitaire startups staan in het zogeheten 'Richtsnoer IER'. In aanvulling daarop zijn de regels voor studenten nu ook verhelderd, in het 'Addendum Richtsnoer IER en Studenten'. 

 

Meer informatie per faculteit

Mocht je nog vragen hebben over IER, neem dan contact op met de contactpersoon van jouw faculteit. Zie link/info hieronder.

Wil je gaan ondernemen? 
Kijk dan bij Ondersteuning!