Centraal klachtenloket voor studenten

Als je een klacht hebt over de TU Delft, de faculteit of medewerkers ervan, probeer deze dan eerst op te lossen met de betreffende medewerker of afdeling. Leg je klacht uit en vraag om een reactie. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je je wenden tot het centraal klachtenloket voor studenten. Het loket legt jouw klacht voor aan de betreffende persoon of afdeling met het verzoek tot een passende oplossing te komen. Mocht je het niet eens zijn met deze uitkomst, dan kun je contact opnemen met de ombudsman voor studenten.

Het centraal klachtenloket voor studenten valt onder de afdeling Onderwijs en Studentzaken en wordt beheerd door het team van studentendecanen. Op basis van de inhoud van jouw klacht bepaalt de studentendecaan hoe en door wie jouw klacht het beste kan worden afgehandeld. Meestal is dat het Hoofd Studentenzaken van de betreffende faculteit. In enkele gevallen besluit de studentendecaan om de klacht zelf te behandelen of direct door te sturen naar de ombudsman voor studenten.

Het klachtenloket behandelt geen klachten over ongewenst gedrag, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Heb je hiermee te maken, dan kun je voor hulp, opvang en advies terecht bij een van de vertrouwenspersonen van de TU Delft.