Bezwaar en beroep

Bereikbaarheid

Je kunt een bezwaarschrift of beroepschrift het beste per email indienen. Een bezwaarschrift kun je sturen naar het emailadres JZ@tudelft.nl. Een beroepschrift voor het College van beroep voor de examens (Cbe) kun je sturen naar het emailadres examinationappealsboard@tudelft.nl.

Op onderstaande webpagina is de informatie over het indienen van bezwaar en beroep beknopt opgenomen. Voor nadere informatie over zowel het indienen van bezwaar of beroep bij het Cbe kun je Hoofdstuk 10 Rechtsbescherming van het Studentenstatuut raadplegen.

College van Bestuur