Hoorzitting

De TU Delft biedt je de mogelijkheid aan om je in augustus 2019 aan te melden voor een hoorzitting. Tijdens die zitting kan je jouw situatie aan de facultaire BSA-commissie voorleggen. Bijvoorbeeld in het geval dat je denkt dat je bijzondere omstandigheden nog niet zijn meegenomen.

De hoorzittingen betreffende het collegejaar 2018/2019 vinden plaats in week 34. Je kan je van 5 augustus 2019 tot 18 augustus 2019 23:59 uur aanmelden met behulp van het aanmeldformulier. Als je je niet aangemeld hebt, kun je niet gehoord worden. Op het aanmeldformulier is te vinden naar wie je het aanmeldformulier kunt mailen. Nadat je je aangemeld hebt, krijg je een e-mail terug waarin vermeld staat wanneer je waar moet zijn voor de hoorzitting.

Nadat de BSA commissie je heeft gehoord, krijg je binnen enkele dagen een besluit van de decaan van jouw faculteit per e-mail (op je TU mailadres). Bij toekenning door de BSA-commissie kun je je direct aanmelden voor het nieuwe collegejaar. In het geval dat de BSA-commissie je situatie niet erkent, kun je alsnog in beroep tegen het definitieve bindend advies bij het College van Beroep voor de Examens.