Ombudsman voor studenten

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht via het centraal klachtenloket? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de ombudsman voor studenten. De ombudsman bemiddelt als onafhankelijke partij tussen klager en beklaagde en kan daarnaast advies uitbrengen aan het bevoegd gezag: het College van Bestuur of de decaan van de Faculteit. 

Je kunt de Ombudsfunctionaris, Job van Luyken, rechtstreeks contacten via telefoonnummer: +31 6 27024134 of via e-mail ombudsman@tudelft.nl. Zijn werkdagen voor de TU Delft zijn de woensdag en vrijdag.

Ombudsman voor studenten