Medezeggenschap

In Delft

Studentenraad
De Studentenraad (SR) van de Technische Universiteit Delft vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de studenten bij het College van Bestuur. De tien zetels van de SR worden bezet door leden van de fracties ORASLijst Bèta en Dé Partij.

Facultaire Studentenraad
In Nederland hebben alle studenten recht op inspraak in hun onderwijs. Daarom heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR): een raad voor en door studenten, die er actief voor zorgt dat de stem van de student wordt gehoord. Door middel van het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht kunnen de raadsleden invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit.

DISS
De Delft International Student Society (DISS) is opgezet door de studentenraad en de voormalige studentenvakbond VSSD voor internationale studenten om een schakel te vormen tussen deze studenten en het bestuur. DISS helpt de studentenraad en studentenvakbonden om de belangen van internationale studenten goed te behartigen.

StudieVerenigingenRaad
De StudieVerenigingenRaad (SVR) is het overkoepelende orgaan van de verschillende Delftse studieverenigingen. De voornaamste taak van het orgaan is het stimuleren van de samenwerking en overleg tussen de studieverenigingen.

Sport & Cultuur Verenigingen Raad
De Sport & Cultuur Verenigingen Raad (SCVR) heeft als doel de belangen van Delftse studentensport- en cultuurverenigingen én individuele studentenbeoefenaars van sport en cultuur te ondersteunen. Hiervoor onderhoudt SCVR nauw contact met de vele sport- en cultuurverenigingen welke zijn gelieerd aan de Technische Universiteit Delft en X. Daarnaast zet SCVR zich in voor de deelname van Delftse sporters aan studentensportactiviteiten (Batavierenrace, NSK’s, het GNSK), en verstrekt zij subsidies om deze deelname te stimuleren. SCVR is lid van StudentenSport Nederland.

Landelijk

ISO
"Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in Nederland. Het ISO heeft intensief contact met studenten uit de medezeggenschapswereld, maar ook met hun convenantpartners: AIESEC Nederland, Integrand Nederland, de NSSS en de LKvV. Het ISO zit tevens in de Studentenkamer: het hoogste orgaan op het gebied van overleg binnen het hoger onderwijs met het ministerie van OC&W."

LSVb
"De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) behartigt de belangen van alle studenten van Nederland. De LSVb is een federatie van 23 studentenvakbonden, die de belangen van studenten op de verschillende instellingen of die van een specifieke groep studenten behartigen. De LSVb is regelmatig in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de UNL (vereniging van universiteiten) en de HBO-raad."

Stichting voor vluchteling studenten UAF
De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF steunt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie in het hoger onderwijs. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het werk van het UAF.