Medezeggenschap

In Delft

Studentenraad
De Studentenraad (SR) van de Technische Universiteit Delft vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de studenten bij het College van Bestuur. De tien zetels van de SR worden bezet door leden van de fracties ORAS en Lijst Bèta.

DISS
De Delft International Student Society (DISS) is opgezet door de studentenraad en de studentenvakbond VVSD voor internationale studenten om een schakel te vormen tussen deze studenten en het bestuur. DISS helpt de studentenraad en studentenvakbonden om de belangen van internationale studenten goed te behartigen.

StudieVerenigingenRaad
De StudieVerenigingenRaad (SVR) is het overkoepelende orgaan van de verschillende Delftse studieverenigingen. De voornaamste taak van het orgaan is het stimuleren van de samenwerking en overleg tussen de studieverenigingen.

VSSD
De Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) is de belangenbehartiger voor alle Delftse studenten. De VSSD is aangesloten bij de LSVb en lid van het ISO.

Promood
Promood vertegenwoordigt en behartigt de belangen van promovendi aan de TU Delft. Ze informeren promovendi ook over nieuws gerelateerd aan promoveren en organiseren sociale activiteiten voor promovendi.

Studenten Sport Delft
De stichting Studenten Sport Delft heeft als doel de Delftse studenten sportverenigingen te ondersteunen en de deelname aan sportactiviteiten door studenten te stimuleren. De SSD verstrekt subsidies aan studentensportverenigingen die mee willen doen aan o.a. de Batavierenrace, GNSK’s en NSK’s. De subsidie die de SSD verleent is aanvullend en zal alleen bij uitzondering meer dan 50% van de gemaakte kosten bedragen.

Landelijk

ISO
"Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vertegenwoordigt alle studenten in Nederland. Het ISO heeft intensief contact met studenten uit de medezeggenschapswereld, maar ook met hun convenantpartners: AIESEC Nederland, Integrand Nederland, de NSSS en de LKvV. Het ISO zit tevens in de Studentenkamer: het hoogste orgaan op het gebied van overleg binnen het hoger onderwijs met het ministerie van O C & W."

LSVb
"De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) behartigt de belangen van alle studenten van Nederland. De LSVb is een federatie van 23 studentenvakbonden, die de belangen van studenten op de verschillende instellingen of die van een specifieke groep studenten behartigen. De LSVb is regelmatig in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de VSNU (vereniging van universiteiten) en de HBO-raad."

Stichting voor vluchteling studenten UAF
De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF steunt vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie in het hoger onderwijs. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het werk van het UAF.