Het ontstaan van studenten-medezeggenschap

Begin jaren zestig van de vorige eeuw hadden studenten nog geen invloed op de besluitvorming binnen het hoger onderwijs. Bestuurders en docenten bepaalden op eigen houtje wat er gebeurde.

Naarmate 1970 naderde werd er steeds meer actie gevoerd door studenten om inspraak te krijgen op de besluitvorming binnen het hoger onderwijs, met de legendarische bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam als hoogtepunt. Vijf dagen lang werden eten en andere levensbehoeften via een raam en een geïmproviseerde brug over de Handboogstraat naar binnen gehaald.

Op 21 mei 1969 maakte de politie handhandig een einde aan de bezetting, maar de boodschap is dan allang duidelijk. Een jaar later werd studenteninspraak op het beleid in het hoger onderwijs eindelijk vastgelegd in de wet.

De Wet op de Universitaire Bestuurshervorming (de WUB) resulteerde in Delft in de volgende bestuursstructuur:

  • De Universiteitsraad (tot 1986 Hogeschoolraad) welke bestond uit 1/3 studenten, 1/3 wetenschappelijk personeel en 1/3 ondersteunend personeel.
  • Het College van Bestuur (CvB) voerde de besluiten van de Universiteitsraad uit.

Omdat dit systeem als ineffici├źnt en log gezien werd, kreeg het CvB in de loop van de jaren door verscheidene aanpassingen in de WUB steeds meer macht. Dit zorgde voor veel onvrede tussen de Universiteitsraad en het CvB en tussen de verschillende Universiteitsraadfracties onderling. Onvrede die in de loop van de jaren wel weer bij zou trekken.

Omdat de overheid de universiteiten in Nederland niet slagvaardig genoeg vond, trad in 1997 de Wet MUB (modernisering universitaire bestuursorganisatie) in werking. De bestuursstructuur werd op deze manier heel anders. Het CvB werd namelijk het bestuurlijke orgaan, terwijl de Universiteitsraad opgesplitst werd in een Ondernemingsraad en een Studentenraad die moeten gaan functioneren als medezeggenschapsorganen. De medebestuursfunctie van de oude Universiteitsraad verdween hiermee volledig.

De TU Delft heeft als een van de weinige universiteiten in Nederland een volledige fulltime Studentenraad.