Code of Ethics

Een levend document

De TU Delft heeft richtlijnen vastgelegd in een ‘Code of Ethics TU Delft’. Een document met de idealen, verantwoordelijkheden en rechten, die inspirerend en leidend zouden moeten zijn voor studenten en medewerkers. De Code of Ethics is een ‘levend document’ dat voortdurend aangepast wordt aan nieuwe inzichten of actuele onderwerpen. Onderdeel van de Code of Ethics is de Code of Honour.