OER en UR

De OER regelt alle mogelijke zaken rond het onderwijs, de examens en de tentamens. Hierin zijn alle rechten en plichten van beide partijen (studenten en de faculteit/docenten) gedetailleerd vastgelegd, zodat bij een conflict het OER als basis kan dienen voor een uitspraak.

Ook voor zaken als inzagerecht, nakijktermijnen, herkansingen staan de officiƫle regelingen in de OER.