Regels voor opt-out voor online proctored tentamens

Wij bieden studenten de mogelijkheid mee te doen aan een opt-out voor online proctored tentamens. Dit betekent dat studenten die willen het tentamen on-campus maken. Deze extra service geldt voor de tentamenperiode en de midterms.

We willen jullie dringend verzoeken spaarzaam gebruik te maken van deze optie en alleen als je een ernstige beperking ervaart bij het maken van een online proctored tentamen (technische problemen, persoonlijke omstandigheden of bezwaren om privacyredenen).

We hebben de handleiding en instructies voor online proctored tentamens verbeterd en er is nu meer ondersteuning tijdens deze vorm van tentamenafname. Hierdoor zullen er minder studenten zijn die problemen ondervinden bij het begin van een online proctored tentamen. Als je toch een probleem hebt kunnen we je waarschijnlijk sneller helpen.

Hieronder staan de basisvoorwaarden voor deelname aan de opt-out:

  • Het doorgaan van de opt-out mogelijkheid is te allen tijde afhankelijk van de geldende overheids- of regionale verordeningen
  • Je moet het VOLLEDIG ingevulde formulier uiterlijk voor de volgende deadlines ingediend hebben:
    • Zondag 9 januari 2022 om 23.45 (Q2 tentamens 17 januari ā€“ 28 januari) - vul het formulier hier in

Het opt-out formulier per tentamen periode opent ongeveer twee weken voor de start van de desbetreffende tentamen periode en zal niet meer beschikbaar zijn na de aangegeven deadline. 

  • Als je mag meedoen aan de opt-out krijg je dat minimaal zes kalenderdagen voor het tentamen te horen. 
  • Het tentamen wordt online aangeboden en tegelijkertijd ook op de campus, waar surveillanten aanwezig zullen zijn. De surveillanten zullen je naar je plaats begeleiden en je een wachtwoord geven waarmee je met je tentamen kunt beginnen. 
  • Wij verzoeken je om 30 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn bij de aangegeven tentamenzaal. Als je te laat komt voor het tentamen mag je de tentamenzaal niet meer in en wordt je tentamen als ongeldig beschouwd. 
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht op de campus en in de tentamenzaal. Alleen wanneer je op je plek zit en je tentamen aan het maken bent mag je het afzetten.
  • Als je toegelaten bent tot de opt-outversie van het tentamen maar door onvoorziene omstandigheden niet naar de campus kunt komen (bijvoorbeeld omdat je in quarantaine moet of COVID-19-klachten hebt), kan je op de dag van het tentamen zelf weer kiezen voor het online proctored tentamen. Je blijft hiervoor namelijk altijd ingeschreven.
  • Aangezien dit een nieuwe service is, is wordt deze aan het eind van iedere tentamenperiode geĆ«valueerd. We gebruiken hiervoor geen persoonsgegevens. Eventuele gegevens worden na dertig dagen verwijderd.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over opt-out dan kun je een email sturen naar digitalexams@tudelft.nl.