Subsidies, Sponsoring en Patenten

De TU Delft heeft diverse subsidieregelingen en sponsormogelijkheden voor studenten.

Sponsorregeling Studentenactiviteiten TU Delft
Voor financiële ondersteuning van culturele, sportieve en maatschappelijke vormende activiteiten die door en voor studenten worden georganiseerd.

Faciliteitenregeling Studentenorganisaties TU Delft
Structurele financiële steun van erkende studentenbelangenorganisaties voor zaken als huur, telefoon- en kopieerkosten.

Sponsoring door de Universiteit
Sponsoring als financiële ondersteuning waarbij aandacht in de regionale of landelijke pers een voorwaarde is.

Universiteitsfonds Delft
De Stichting Universiteitsfonds Delft heeft als doel de bevordering van de technische wetenschappen en het technisch-wetenschappelijk onderwijs in het algemeen.