Sponsoring

We hebben het hierbij over sponsoring als financiële ondersteuning waarbij aandacht in de regionale of landelijke pers een voorwaarde is.

In tegenstelling tot subsidiering (bijvoorbeeld via de Subsidieregeling Studentenactiviteiten TU Delft) dient bij sponsoring een tegenprestatie geleverd te worden. Deze tegenprestatie bestaat voornamelijk uit regionale en landelijke publicitaire aandacht. De mogelijkheden van sponsoring kunnen met de directie Marketing & Communicatie besproken worden.

Adres:

M&C
Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
Tel: (015) 278 3671
Fax: (015) 278 1885