Stichting Universiteitsfonds Delft

De Stichting Universiteitsfonds Delft heeft als doel de bevordering van de technische wetenschappen en het technisch-wetenschappelijk onderwijs in het algemeen.

De Stichting tracht dit doel te bereiken het verlenen van:

  • subsidies voor activiteiten van studieverenigingen,
  • subsidies voor het uitnodigen van internationaal prominente gastdocenten,
  • algemene subsidies, in de vorm van een bijdrage in de kosten van een voordracht, een posterpresentatie, de voorbereiding van een promotie en (bij hoge uitzondering) afstudeer- en afstudeerstageprojecten.

Verder reikt het Universiteitsfonds Delft jaarlijks een prijs uit aan de beste 'Leermeester' van de TU Delft en aan de beste afstudeerder van elk van de 16 opleidingen. Ook is de stichting betrokken bij het instellen van bijzondere leerstoelen.

Voor meer informatie en subsidie-aanvraagformulieren, kijk op universiteitsfonds.tudelft.nl.

Subsidieaanvragen dienen gericht te worden aan:

Universiteitsfonds Delft
Mekelweg 5
2628 CC
Delft