Studieadviseurs

Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen.

Maak een online afspraak

 

 

Studieadviseurs | Studentendecanen | Studentenpsychologen | Career & Counselling Services

Studentendecanen

Je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen rond je studie is altijd je studieadviseur op de faculteit. Je kunt door je studieadviseur doorverwezen worden naar de studentendecanen voor:

  • Financiële ondersteuning in geval van studievertraging door bijzondere omstandigheden
  • Faciliteiten en kortdurende begeleiding bij het studeren met een functiebeperking of chronische ziekte
  • Ondersteuning bij het doen van een aanvraag bij een particuliere fonds of complexe vraagstukken rondom de (verdere) financiering van je studie
  • Ondersteuning bij het indienen van een klacht of bezwaar (onderwijs gerelateerd)
  • Ondersteuning bij complexe vragen rond regelingen en/of faciliteiten

Meer informatie

 

 

Studieadviseurs | Studentendecanen | Studentenpsychologen | Career & Counselling Services

Studentenpsychologen

Binnen het team van Career & Counselling Services zijn de psychologen er om jou als TU student of promovendus kort durend te behandelen en begeleiden bij (psychische) problemen die goed studeren of promoveren in de weg staan. Er dient dus altijd een raakvlak te zijn met stagnatie in de studie.

Meer informatie en het maken van een online afspraak

 

 

Studieadviseurs | Studentendecanen | Studentenpsychologen | Career & Counselling Services

Career & Counselling Services

Career & Counselling Services heeft een royaal aanbod aan (deels gratis) workshops en trainingen op het gebied van goed studeren, persoonlijke ondersteuning, studiekeuze en loopbaan. Hiermee verbeter je je vaardigheden en het helpt je een passende studie, baan of stage te vinden!

Bekijk onze workshops

Alle workshops en activiteiten zijn NU open voor registratie.

 

 

 

Studieadviseurs | Studentendecanen | Studentenpsychologen | Career & Counselling Services