Onderwerpen die worden onderzocht zijn onder andere internationale netwerken voor zee- en luchttransport, de visie op een ‘physical internet’, synchromodaal vervoer in het achterland van havens, stedelijke logistieke systemen en duurzame toeleveringsketens.

De onderzoekers ontwikkelen kwantitatieve modellen voor beschrijvende en voorspellende analyse, om prognoses te maken van vrachtvervoersbewegingen, de gevolgen van verbeteringen te evalueren en vrachtsystemen te optimaliseren. Logistiek en vrachtvervoer worden bekeken vanuit zowel particuliere als openbare (maatschappelijke) invalshoek, bijvoorbeeld bij het beoordelen van investeringen in infrastructuur of de ontwikkeling van duurzaam vrachtvervoer.

Onze onderzoekers werken samen met de logistiekbranche, de Topsector Logistiek (Dinalog), SmartPort (Haven van Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Deltalinqs en de gemeente Rotterdam), het Centre for Metropolis and Mainport van LDE (Universiteit Leiden en Erasmus) en internationale partners zoals het Europees technologieplatform ALICE, de OESO/het ITF, internationale ontwikkelingsbanken (ADB, Wereldbank) en de Volvo Research and Education Foundation.