Onderzoek

Wetenschappers en studenten van de TU Delft werken dagelijks aan oplossingen die de kwaliteit van het leven van een groot aantal mensen beïnvloeden.

Om baanbrekend onderzoek mogelijk te maken, ondersteunt het Universiteitsfonds Delft projecten die extra steun nodig hebben en waarin overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. We richten ons hierbij op innovatief onderzoek met grote maatschappelijke waarde. Heeft u interesse om onderzoek aan de TU Delft mede mogelijk te maken?  Hieronder vindt u bijzondere onderzoeksprojecten waarbij uw betrokkenheid zeer gewenst is.

Voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek over uw mogelijke betrokkenheid bij onderzoek aan de TU Delft, aarzelt u niet contact op te nemen met Ingrid Janssen via 015 27 87905 of I.B.A.J.Janssen@tudelft.nl of Machteld von Oven via 015 27 88262 of m.w.vonoven@tudelft.nl.

/* */