Basis OK voor iedereen

Delftse technologie inzetten om basischirurgie overal toegankelijk te maken

Hoe kunnen we technologie inzetten om veilige operaties toegankelijk te maken voor iedereen? De realisatie van een operatiekamer (OK) voor iedereen is de droom van prof. dr. Jenny Dankelman, hoogleraar Biomechanical Engineering (Faculteit 3mE). Geen OK voor noodsituaties, maar juist een basis-OK die bedoeld is voor basisingrepen voor de gewone bevolking. Een model dat geschikt is om vervolgens in elk ontwikkelingsland neer te zetten.

SMART instrumenten
Voor operaties aan bijvoorbeeld de blindedarm, de galblaas of de baarmoederhals zijn geen extreem hoogopgeleide artsen nodig. Terwijl vijftien van dit soort basisingrepen maar liefst tachtig procent van alle chirurgische ingrepen dekt. Onderzoek in Kenia en India wees uit dat de apparatuur SMART moet zijn: simpleminimal (qua afmetingen), affordable, reliable en transparant, dus eenvoudig te gebruiken. Bovendien moet de apparatuur makkelijk te steriliseren en te repareren zijn en het liefst ook nog lokaal te produceren. Dat vergt de creatieve multidisciplinaire denkhouding waar Delftse ingenieurs bij uitstek goed in zijn.

Prototype in acht jaar
Professor Dankelman verwacht acht jaar nodig te hebben voor het inrichten van een operatiekamer voor basischirurgie. Het ontwikkelen van de instrumenten gaat relatief snel, binnen een paar jaar. Er gaat veel tijd naar de opleiding van de lokale medewerkers, bijvoorbeeld met betrekking tot het steriliseren en onderhouden van de instrumenten en het schoonhouden van de operatiekamer. Na acht jaar is het prototype dan ook zo goed uitgedacht en getest, dat het gemakkelijk is op te schalen naar een toepassing in andere landen.

Doet u ook mee?
Mede dankzij genereuze bijdragen van alumni en andere donateurs steunt het Universiteitsfonds dit programma. Met uw bijdrage helpt u professor Dankelmanā€™s droom te verwezenlijken: ā€˜basischirurgie toegankelijk maken voor iedereenā€™

 

Professor Jenny Dankelman is hoogleraar Minimaal-Invasieve Chirurgie en Interventie Technieken en hoofd van de sectie Medical Instruments en BioInspired Technology van de afdeling Biomechanical Engineering aan de TU Delft. Ze is ook als hoogleraar verbonden aan het Leids UMC.