Wilt u iets bijzonders nalaten?

Ook na uw leven kunt u bijdragen aan de toekomst van de TU Delft. In een testament kunt u bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt in geval van overlijden. Met uw nalatenschap kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers aan de TU Delft zich ontwikkelen en op hun beurt een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Het Universiteitsfonds Delft is geen erfbelasting verschuldigd. Dus, wat u nalaat komt volledig ten goede aan het doel van uw keuze. U kunt het Universiteitsfonds Delft opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, een duidelijk omschreven gift of een bepaald genoemd geldbedrag.

Universiteitsfonds Delft als erfgenaam

U kunt het Universiteitsfonds Delft ook benoemen tot erfgenaam of een van uw erfgenamen naast bijvoorbeeld familieleden of andere goede doelen. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld over de erfgenamen.

Wij helpen u graag

Heeft u vragen over het opnemen van het Universiteitsfonds Delft in uw testament, of wilt u hierover vrijblijvend van gedachten wisselen? Wij nemen graag de tijd om met u over uw wensen te praten.

Vraag de brochure aan

Wij sturen u graag een digitale of papieren versie van de brochure over Nalaten. Neem contact op met Machteld von Oven via m.w.vonoven@tudelft.nl of bel 06 81060919.