Stichtingen en Fondsen

Naarmate de overheid zich als subsidiegever terugtrekt, wordt de betekenis van fondsen steeds groter. Als zelfstandige organisatie kunt u een waardevolle en aanjagende rol spelen in de realisatie van onze gemeenschappelijke doelstellingen. U kunt hierbij denken aan het bevorderen van specifiek onderzoek, het instellen van een nieuwe leerstoel, het stimuleren van vernieuwend onderwijs en het opzetten van studiebeurzen voor jong talent.

De afgelopen jaren heeft het Universiteitsfonds Delft samengewerkt met:

  • Stichting PATO (Postacademisch Technisch Onderwijs)
  • Stichting SK
  • Stichting Zabawas
  • SVM (Stichting Verpakking en Milieu)
  • Peter Paul Peterich Fonds
“In line with our mission to support engineers world-wide in gaining new competencies, our foundation made a substantial contribution to the development of the TU Delft MicroMasters in Solar Energy Engineering. We are convinced that this programme offers new skills to engineers and helps to find solutions for one of the world’s grand challenges.”
 
Stichting PATO
 
 
/* */