1642 - (aankomend) Omgevingsmanager

(technisch-maatschappelijke projecten)

Het bedrijf

Dit kleine bedrijf is een ondernemend adviesbureau op het gebied van projectmanagement, advies en innovatiemanagement. Het bureau is actief sinds 1997 en zijn voornamelijk werkzaam in de gemeente Zuid-Holland. Zij leveren advies- en ingenieursdiensten voor projecten in de openbare ruimte in de werkvelden bereikbaarheid, gebiedsinrichting en leefomgeving. Typerend voor hun werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak.
Bij overheden worden veelal gewerkt middels het projectmanagementmodel IPM (integraal projectmanagement).

Het bureau onderscheidt zich door een integrale benadering van projecten, met een focus op meerdere belangen. De werkwijze is altijd creatief, flexibel en betrokken. Klanten kunnen bij dit bedrijf terecht voor planvorming, projectontwikkeling en projectmanagement van projecten gericht op de inrichting van de openbare ruimte.

De functie

Je gaat deel uit maken van één of meerdere projectteams in binnenstedelijke projecten. De binnenstedelijke projecten zijn vooral (civiel)technisch, dus affiniteit met techniek is een voorwaarde en gevoel voor de omgeving is cruciaal. Je bent niet alleen de spil tussen diverse stakeholders, zoals gemeente, aannemers, technici en omwonenden, ook behartig je de belangen van alle partijen. Knelpunten signaleren en daar actief op inspelen is een belangrijk aspect in deze functie.

Het voorbereidend werk is heel erg belangrijk. Je dient goed te kunnen overleggen (en/of onderhandelen met in- en externe stakeholders). Kennis van project- of procesmanagement is dan ook nodig. Veel overleg dus en strategische management. Structureel en overzichtelijk werken is hierbij onontbeerlijk.

Met name de projecten bij de gemeenten zijn zeer dynamisch en de klant vraagt veel inzet van het bureau. Je werkt voor een groot deel bij klant. Daarnaast werk je vanuit kantoor en ben je op locatie aanwezig.

Een greep uit de diverse werkzaamheden:

  • Contractvorming met aannemers en leveranciers.
  • Welke vergunningen en procedures dienen te worden aangevraagd?
  • Wat kan je doen om tijdens de uitvoering verkeers-, geluids- of trillinghinder te beperken?
  • Toezien op een correcte uitvoering.

Voorbeelden van projecten zijn: straten-wegen-lanen dienen te worden geüpgraded, programma fiets (door hele stad sterfietspaden aanleggen), herinrichting railinfra, kunstwerken: (kademuren) en bruggen in de stad die aan vervanging toe zijn.
De uitvoering van de projecten zelf is voor verantwoording van de gemeente.

Functie eisen

  • TU, richting Bouwkunde, Civiele Techniek, Technisch Bestuurskunde
  • Kennis van project- of procesmanagement (opgedaan tijdens studie, stage of afstuderen)
  • Stevige persoonlijkheid, pro-actief en zelfstandig
  • Zeer goede uitdrukkingsvaardigheid en overtuigend overkomen
  • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en schrift 

Geïnteresseerd?

Bel/mail ons of schrijf je direct in!
Tel.: 015 278 65 27 / info@supair.tudelft.nl

1642