1644 - (aankomende) Assetbeheerder Telematica - UPDATE

(beheer en onderhoud van OV-systemen)

Het bedrijf

Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt de regio Utrecht tot een aantrekkelijk vestigingsgebied, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving.
Deze organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het totale tramsysteem in de regio Utrecht: van remise tot rails en van trams tot en met de ICT en stroomvoorziening. Het tramsysteem bestaat uit de bestaande SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein en de nieuwe lijn van Utrecht Centraal naar de Uithof.

Daarnaast werken zij aan een nieuwe remise in Nieuwegein en aan een complete renovatie van de huidige trambaan, aanpassing aan alle haltes en een volledig geïntegreerd OV-systeem vanaf 2020. Ook voor het busvervoer en gebruik van de regiotaxi staan nieuwe projecten op stapel.

De functie

Tijdens een gedegen on-the-job inwerkperiode werk je aan het technisch en operationeel beheer van de aan jou toegewezen assets, zoals onderdelen van het Dynamische Reisinformatie Systeem, omroepinstallaties, etc.

Je werkt nauw samen met de Procesbeheerder Assets met wie je werkt aan een continu verbeteringsproces, waarbij de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en kosten optimaal worden gehouden gedurende de hele levensduur:

 • Opstellen van een onderhoudsplan.
 • Toezien op/goedkeuren van de uitvoering van het onderhoud.
 • Jaarlijks een beheerplan opstellen en voorstellen doen voor verbeteringen.
 • Afstemming met leveranciers over de kwaliteit van leveringen.

Het monitoren van de veiligheid en prestaties van de assets en het maken van analyses, rapportages en verbetervoorstellen is jouw primaire verantwoordelijkheid. Dit doe je o.a. door:

 • Toezien op correct omschreven bestekken, contracten en werkinstructies.
 • Nieuwe of aangepaste assets beoordeel je of zij voldoen aan de (mede door jou) gestelde eisen.
 • Beoordelen van defecten; valt het onder garantie, slijtage of schade.
 • Het analyseren van de oorzaken bij complexe storingen.

Verder zie je toe op meerjarenplanningen. Je rapporteert regelmatig over de voortgang en je doet voorstellen voor aanpassingen aan de kosten.

Ook werk je aan het moderniseren van het Assetbeheer, door het systeem zodanig in te richten dat voorspellend onderhoud/predictive maintenance in de toekomst mogelijk is.

Kortom een zeer veelzijdige functie!
Bij SUPAIR hebben wij veel meer informatie voor jou over de organisatie en de functie.

Functie eisen

 • TU, richting Civiele Techniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Technische Bestuurskunde
 • Communicatief sterk en overtuigend
 • Initiatiefrijk en daadkrachtig
 • Analytisch sterk en resultaatgericht
 • Teamspeler en draagvlak kunnen creëren
 • Kennis van data-analyse en datavisualisatie is een pre

Geïnteresseerd?

Bel/mail ons of schrijf je direct in
Tel.: 015 278 65 27 / info@supair.tudelft.nl