Biodiversiteit op de campus

Begin 2000, toen studenten lekker hun boterhammetjes aten op het net aangelegde grasdak van de bibliotheek, was dit een bron van inspiratie / impuls om de campus verder te vergroenen. Er ontstond steeds meer ruimte voor groen, recreatie en ontmoeting. De centrale weg dwars door de campus verdween en de parkeerplaatsen verhuisden naar de achterzijde van de gebouwen. In 2008 is het Mekelpark aangelegd. Een groene verblijf- en ontmoetingsplaats voor medewerkers en studenten.

Vanuit het buitengebied wil de TU Delft de natuur verbinden met het groene hart van de campus, met aandacht voor natuurwaarden. Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling. Plannen waaraan de collega’s van Groenvoorziening en de afdeling Ontwikkeling Campus steeds meer samenwerken.

Ook op het gebied van biodiversiteit is de TU Delft volop bezig. Onkruid op verhardingen wordt niet meer chemisch bestreden. Op plekken waar dat mogelijk is worden bloemenmengsels ingezaaid, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de insectenpopulatie. Langs onder andere de Leeghwaterstraat en de Huismansingel zijn stroken ingezaaid met bloemsoorten die al van nature in dit gebied voorkomen. Denk hierbij aan klaprozen, margrieten, klavers en bepaalde soorten distels. Daar komen bijen en vlinders op af. René Hoonhout, teamleider Groenvoorziening: “Als er meer insecten zijn, komen daar weer vogels op af. Soorten die hier van nature voorkomen, zullen het ook goed doen en dragen bij aan het verhogen van de biodiversiteit. En het is natuurlijk ook gewoon leuk om in je lunchpauze een rondje te wandelen en daarbij te kunnen genieten van de natuur op de campus.”

Aan de randen van de campus gaat de natuur al volop haar eigen gang en is het beheer zo duurzaam mogelijk. In het zuiden van de campus houdt bijvoorbeeld een kudde schapen het gras bij.