Op de fiets langs de logistieke uitdagingen van het campusterrein

Ga in de ochtendspits een kwartiertje op de Mekelweg staan, en je telt gemiddeld zo’n 800 voorbijrazende fietsers. En dan de auto’s. De campus biedt parkeerplek aan ruim 4.000 voertuigen. In totaal verblijven er dagelijks zo’n 25.000 studenten, medewerkers en bezoekers op de campus van de TU Delft. Dat aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Genoeg uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid dus. Tijd voor een fietstochtje met programma-manager Marc Numann* langs de logistieke uitdagingen.

“Hier komt alles samen”, wijst Numann. We staan op het kruispunt Mekelweg - Jaffalaan. Studenten die vanuit de binnenstad komen, fietsen bijna allemaal over de Mekelweg. Een paar jaar geleden is een nieuwe route over de Abtswoudsebrug gerealiseerd, waardoor ook fietsers vanaf station Delft eenvoudig de campus kunnen bereiken. Daardoor komen op dit kruispunt nu twee grote fietsersstromen bij elkaar. Het is zo druk geworden dat de TU Delft een tijd verkeersregelaars heeft ingeschakeld. “En dat voorkwam ongelukken tussen auto’s en fietsers”, vertelt de programmamanager.

Het terugdringen van de fietsdrukte op de Mekelweg is een van de logistieke uitdagingen van de TU Delft. De centrale ader van de campus moet meer en meer het gebied worden van de voetganger. 

Wandelen, fietsen, en luieren in het gras

Een symbool van hoe het hart van de campus eruit moet komen te zien, is het plein voor de faculteit Industrieel Ontwerpen en onderwijsgebouw Pulse. We fietsen ernaartoe. “Je ziet hier heel veel functies samenkomen”, vertelt Marc Numann. Het is heerlijk weer. Studenten wandelen wat, liggen in het gras of drinken iets op het terras. Af en toe komt een student op een fiets voorbij. Dat laatste is niet geheel onlogisch, aangezien er een grote fietsenstalling naast het plein is gebouwd. Die biedt plek aan ongeveer 1.850 fietsen.

Bij de fietsenstalling is ook een fietswerkplaats gevestigd. En als je fiets wordt gerepareerd, kun je zelfs even wachten met een kop koffie in de naastgelegen koffiebar. 

Fietsdruk verplaatsen


De fietsdruk verplaatst zich langzaam van de Mekelweg naar andere fietsaders. Bijvoorbeeld de Leeghwaterstraat. Vroeger was dit een straat met allemaal parkeerplekken aan de zijkant, echt de buitenrand van de campus. Via de strak aangelegde fietsstraat die ervoor in de plaats is gekomen, vinden studenten nu ook hier hun weg. “Je kunt hier lekker doorfietsen, en de ingangen van de faculteiten zijn vlakbij, naast dat je hier ook fietsenstallingen vindt. Dat zijn toch de voornaamste redenen om een bepaalde fietsroute te nemen”, aldus Marc.

Het is inderdaad lekker doorfietsen over de Leeghwaterstraat. We fietsen langs de warmtekrachtcentrale. Daarnaast staat een parkeergarage. De TU Delft heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuw parkeerbeleid om parkeren.  De vele versnipperde parkeerplekken verspreid over de campus, worden teruggebracht naar zes parkeerlocaties aan de rand. Hiervandaan is iedere bestemming op de campus te voet bereikbaar. Met behulp van dynamische parkeerverwijzing vindt iedereen snel een vrije parkeerplek. Het aantal bezette plekken wordt geteld aan de hand van een toegangssysteem. Alle locaties worden hiervan voorzien. Dit gebeurt stapsgewijs, afgestemd op de ruimtelijke ontwikkeling van de campus. Zo zorgt de TU Delft ervoor dat de parkeerplaatsen op de campus beschikbaar blijven voor medewerkers, bewoners, studenten, huurders en bezoekers van de TU Delft Campus.

Marc: “Nu is er veel zoekverkeer op de campus. Het is daardoor lastig een vrije parkeerplek te vinden en zo worden ook niet alle parkeerplekken goed benut. Door grotere en beter bereikbare parkeergebouwen te realiseren aan de randen van de campus zal de auto minder ruimte innemen óp de campus.” Een eerste stap is om automobilisten ‘dynamische parkeerinformatie’ te bieden. Langs de campusring worden, als onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid, matrixborden geplaatst die het actuele aantal beschikbare parkeerplekken per locatie aangeven. Op deze manier zal het zoekverkeer worden verminderd.”

Vanuit duurzaamheidsperspectief is het de bedoeling het gebruik van auto’s te ontmoedigen. Zeker van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Op dit moment zijn er 14 laadpalen voor elektrische auto’s. Dat wordt een veelvoud daarvan. Marc rijdt met zijn auto naar het werk. Gedurende de dag verplaatst hij zich lopend of op de fiets over de campus. Er zijn TU-fietsen en Bondi fietsen beschikbaar. Die Bondi fietsen zijn een pilot met deelfietsen voor medewerkers. Met een app kun je ze vinden, ontgrendelen en ermee wegfietsen naar je bestemming. Daar laat je ’m weer achter, voor de volgende gebruiker.

Proeftuin

Dan nog zuidelijker, door naar The Green Village. Daar wordt volop geëxperimenteerd met onderzoek naar duurzaamheid. En dus ook met duurzame mobiliteit. Op The Green Village staat een prototype van deze buis. Het is een vacuüm waardoor vervoer zonder weerstand, en dus met weinig energie, mogelijk wordt. Verder staat er op The Green Village een auto onder een zonnepanelen carport. Via dat dak wordt de auto opgeladen, direct, en dus zonder belasting op het net. Daarnaast worden er proeven gedaan met zelfrijdend (autonoom) vervoer. The Green Village is hier een uitgelezen plek voor, een proeftuin. Uiteindelijk is het de bedoeling de nieuwe technieken en principes ook in ‘echte’ situaties te implementeren. “Autonoom vervoer zou het antwoord kunnen zijn op de bereikbaarheidsvraagstukken voor met name de bedrijven aan de randen van de campus”, filosofeert Marc. “Hoe mooi zou dat zijn.”

Feiten en cijfers

  • Gemiddeld in de spits 800 fietsers per kwartier over de Mekelweg
  • Dagelijks staan er zo’n 11.000 fietsen op de campus
  • Dagelijks zo’n 3.500 auto’s op de parkeerplaatsen van de campus
  • Er zijn 16 laadpunten voor elektrische auto’s. Dat moeten er 240 worden.
  • De losse parkeerplekken worden vervangen door 6 grote parkeerlocaties aan de campusring.

Uitgangspunten programma mobiliteit en bereikbaarheid

  • Voetgangers centraal in het hart van de campus
  • Fietsers over nieuwe routes leiden om Mekelweg te ontzien
  • Automobilisten parkeren aan de randen van de campus
  • Niet duurzaam vervoer ontmoedigen en duurzame alternatieven bieden

*Marc Numann was programmanager mobiliteit en bereikbaarheid bij de TU Delft en heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Cathelijn Dijk-Koekkoek. De programma-manager werkt aan een integrale kijk op het mobiliteitsvraagstuk. Mobiliteit heeft namelijk te maken met alles wat er op de campus gebeurt. 

To top