Warmte en koude op het juiste moment!

In de zomer is er warmte, in de winter koude. Dat is vrij beschikbare energie, voor niks. Maar we willen verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. De energie heb je dus net niet nodig op de momenten dat het voorhanden is. Dan kun je de warmte en koude beter opslaan. Onder de grond, om het op te pompen wanneer je het wel nodig hebt.

Een bewezen duurzame oplossing

De TU Delft was destijds één van de eerste grote organisaties in Nederland die warmte en koude ondergronds opslaat. De eerste grondwaterbron werd geboord in 1996. En in 1998 nog eens vier voor het verwarmen en koelen van het EWI-gebouw. Warmte-koude opslag (WKO) gebruikt de TU Delft nog steeds en ook steeds meer. Het is een bewezen duurzame oplossing. Dat blijkt ook uit de cijfers. In de winter van 2017 heeft de WKO van het EWI-gebouw alleen al voor 1,3 GWh aan warmte opgeleverd. Dat is een gasbesparing en CO2-reductie van 20% voor het EWI-gebouw.

De nieuwere WKO’s maken gebruik van een warmtepomp. De gebouwen die daarop zijn aangesloten zijn helemaal van het gas af. Naast minder gas verbruikt een WKO ook minder elektriciteit. De bronpomp die koud water uit de grondwaterbron omhoog pompt, heeft veel minder elektriciteit nodig dan een reguliere koelmachine.

Milieubesparing

In totaal heeft de TU Delft inmiddels negen WKO-systemen. Op die WKO’s zijn de verwarmings- en koelingssystemen van elf gebouwen aangesloten. In 2016 hebben deze samen voor 16.000 GJ aan warmte geleverd, een besparing van 500.000 tot 600.000 m3 gas. Dat is ongeveer 5 % van het totale gasverbruik van de TU Delft, 10mln m3. Omgerekend levert dat een CO2-besparing op van 1.000 tCO2, 5% van de totale CO2-footprint van de TU Delft.

Van een semi-collectief naar een ringsysteem

Op dit moment hanteert de TU Delft een semi-collectief systeem voor haar WKO’s. Dat betekent dat er niet meer dan twee gebouwen op één WKO worden aangesloten. Maar wellicht is meer mogelijk. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een zogenaamd ‘ringsysteem’, waarbij één WKO meer dan twee gebouwen kan koelen en verwarmen. Ook kan een overschot aan warmte uit het ene gebouw meteen worden doorgezet naar een ander gebouw. Zonder dat het eerst in de bodem wordt opgeslagen. Dit heeft schaalvoordelen en is nog duurzamer.

Hoe werkt een WKO-systeem?

Onder het gebied rond de TU Delft zijn 24 warm- en koudwaterbronnen onder de grond van de campus. De diepste gaan tot 140 meter. De nieuwere WKO’s maken gebruik van warmtepompen Jaarlijks wordt 1,2 miljard liter water naar de koude en warme grondwaterbronnen gepompt. Als alle WKO’s tegelijk aan staan pompen zij voor 750.000 liter water per uur!