Windenergie

In 2016 is met Eneco een contract getekend voor de levering van windenergie afkomstig uit het windmolenpark op zee Luchterduinen. Dit geldt voor alle ingekochte elektriciteit vanaf 1 januari 2017. Dit vermindert de CO2-uitstoot voor de energievoorziening op de campus met bijna 60% en het primaire energieverbruik met ongeveer 40%.