Zelf energie opwekken met 4.000 zonnepanelen

De TU Delft heeft de ambitie om uiteindelijk 50% van haar energieverbruik zelf op te wekken. Voor  elektriciteit zijn zonnepanelen (photovoltaïsche of PV-panelen)  een interessante oplossing. Die zijn goed te combineren met de bestaande bebouwing en voorzieningen. De platte daken van gebouwen worden nu  benut voor zonnepanelen. Maar zonnecellen, die geïntegreerd kunnen worden in muren, ramen en raamlijsten, worden steeds beter en goedkoper. Dat biedt mogelijkheden voor de toekomst.  

Op de daken van 12 gebouwen op de campus liggen bij elkaar zo’n 4.000 zonnepanelen. Samen geven die een vermogen van 1,1 megawatt en leveren ze gemiddeld 900 megawattuur per jaar. Zelfs als op de daken van alle gebouwen op de campus zonnepanelen zouden liggen, dan is de ambitie om uiteindelijk 50% van alle energievraag zelf op te wekken niet haalbaar met alleen PV-panelen. 

Toch lijkt elektra uit zonne-energie dé manier voor de TU Delft om voor de helft zelfvoorzienend te worden. Zoals gezegd kunnen zonnecellen steeds beter worden geïntegreerd in allerlei materialen en bouwdelen, zoals in ramen, dakbedekking en gevelbekleding. Ook zijn ze al zo ver ontwikkeld dat ze niet meer alleen op het zuiden gericht hoeven te worden, maar dat ze uit alle windrichtingen energie opleveren. En panelen worden ook steeds goedkoper.

Hier kun je zien hoeveel energie de zonnepanelen van de TU Delft op dit moment opwekken. Je vindt er ook de lifetime opbrengst met bijbehorende CO2-reductie. 

De ontwikkelingen gaan snel, waardoor de TU Delft in de toekomst mogelijk ook andere duurzame technologieën kan inzetten. Windmolens hebben over het algemeen meer ruimte nodig. En die ruimte is er op de campus niet. Maar er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de inzet van kleine, efficiënte windturbines. De TU Delft koopt vanaf januari 2017 alleen nog duurzame elektriciteit van Nederlandse bodem in, afkomstig van windmolens voor de Nederlandse kust.


Pulse

Ook op het dak van het energieneutrale onderwijsgebouw Pulse (gebouwnummer 33a) liggen zonnepanelen. Dat zijn er 490 (750 m2) met een jaaropbrengst van 150.000 kWh. Ze leveren voldoende energie om het gehele gebouw van stroom te voorzien.