BTIC vliegwiel voor Klimaatakkoord

Nieuws - 03 juli 2019 - Communication BK

Op 27 juni hebben verschillende partijen hun handtekening gezet onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Het BTIC beoogt open samenwerking van én voor alle partijen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector, overheden en opdrachtgevers, en met de kennis- en onderwijsinstellingen. Om zo samen tot integrale en gedragen meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s met impact te komen.

Het BTIC helpt om de innovatiekracht van de markt te koppelen aan de kenniskracht van de kennis- en onderwijsinstellingen. En helpt die weer te koppelen aan de investeringskracht van de overheid. Niet alleen voor de energietransitie van gebouwen, maar ook op het gebied van digitalisering, circulariteit, infrastructuur en klimaatadaptatie.

Door het bundelen van krachten wordt geholpen om nieuwe technologieën en oplossingen in de praktijk te brengen, zodat de inwoners van Nederland haalbare, betaalbare en inspirerende oplossingen worden geboden.

Innovatie is essentieel voor Klimaatakkoord
Vorige week heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Een ambitieus plan dat concrete acties bevat en waarvan de uitvoering zo snel mogelijk moet starten. “Daarbij is de actieve steun van zo veel mogelijk partijen van groot belang” aldus Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad; “De krachtenbundeling die nodig was om tot dit akkoord te komen blijft nodig om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken”.

Eén van de belangrijke randvoorwaarden om de ambities voor de gebouwde omgeving daadwerkelijk te kunnen halen is volgens de opstellers van het Klimaatakkoord ook het stimuleren van innovatie in de ontwerp- bouw- en technieksector, gekoppeld aan de aansluiting van kennis en onderwijs op de behoefte vanuit de sector. Daartoe is in het Klimaatakkoord opgenomen dat BTIC, door de publiek-private krachtenbundeling, een belangrijke rol heeft bij de uitvoering van een innovatieprogramma. Het BTIC dient als vliegwiel voor het programmatisch bundelen en organiseren van de kennis- en innovatie-inspanningen.

De ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland willen gezamenlijk voor de hele sector de kennis- en innovatiekrachten bundelen. Na de publicatie van het Kwartiermakersrapport op 1 mei 2019, hebben zij op 27 juni 2019 hun handtekening gezet onder de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor het Bouw- en Techniek Innovatie Centrum (BTIC), in het bijzijn van TKI-Urban Energy en AEDES.