Eerste afstudeerceremonie MSc MADE

Nieuws - 09 oktober 2019 - Communications BK

De eerste lichting MSc MADE studenten is officieel afgestudeerd. De gedeelde MSc graad Metropolitan Analysis, Design and Engineering startte in 2017 en is een samenwerking tussen BK Bouwkunde en Wageningen University & Research, gehuisvest in AMS Institute. Met lessen over metropolitane uitdagingen, vaardigheden in ondernemerschap en data-analyse van de stedelijke context hebben de alumni zich ontwikkeld tot de eerste generatie metropolitane uitvinders.

De MADE-opleiding is in zekere zin een ‘living lab’. Er wordt een structuur geboden, maar de studenten hebben de vrijheid om hun focus te kiezen en het opleidingsprogramma aan te passen aan hun persoonlijke ambities. Bovendien is de collectieve inspanning gedurende de hele opleiding een centraal element. Wat de studenten gemeenschappelijk hebben is ondernemersgeest en de wil om dingen anders te doen. De studenten zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het programma en de activiteiten eromheen. Zij zaten onder meer in de MADE-programmacommissie, richtten de studievereniging MADE.it op en organiseerden studiereizen.

Voordat de masteropleiding MADE twee jaar geleden van start ging, is er een marktanalyse uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat er behoefte was aan afgestudeerden met een interdisciplinair MADE-profiel. In dat licht was het geweldig om te zien dat alle zeven afgestudeerden al voor de officiële diploma-uitreiking een baan hadden gevonden. De afgestudeerden gaan spoedig aan de slag, of zijn al begonnen als:

  • Beleidsmedewerker duurzaamheid bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag
  • Milieuadviseur bij Witteveen+Bos
  • Junior adviseur afvalwaterketen bij het Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Junior projectleider bij APEA, een onderzoeks- en adviesbureau gericht op het cradle-to-cradle-principe
  • Technology Consulting Analyst bij Accenture
  • Coördinator Circular Fashion Lab bij Wageningen University & Research
  • Trainee bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stan Kaatee, directeur Economische Zaken bij de Gemeente Amsterdam, sprak de alumni toe en waardeerde hun impact op Amsterdam. Hij benadrukte het belang van het programma voor de Gemeente Amsterdam, omdat de uitdagingen waar ze aan werken zeer relevant zijn voor de stad, en er een grote behoefte is aan ingenieurs die weten hoe ze deze in een gezamenlijke inspanning kunnen oplossen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door het AMS-instituut. Lees hier het oorspronkelijke artikel.