Galileo satellieten voor betere landmetingen

Nieuws - 09 oktober 2019 - Communications BK

Onderzoekers van onder andere BK Bouwkunde hebben een H2020 van 3,4 miljoen euro ontvangen om de beschikbaarheid van de hoge nauwkeurigheid van Galileo te verbeteren en om kadastermetingen te integreren. Met dit nieuwe Europese Global Satellite Navigation System kunnen kadastermetingen direct in het veld worden uitgevoerd. Met de mogelijkheid om grenzen accuraat te bepalen op locatie wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om geschillen over het kadaster ter plaatse te regelen. 

Onderzoeker Edward Verbree legt uit: “Elk systeem heeft zijn eigen nauwkeurigheid. Voor de meeste toepassingen is een nauwkeurigheid van een paar meter acceptabel, maar bij kadastrale toepassingen telt elke centimeter. Met dit nieuwe systeem kunnen we gemakkelijk op centimeters nauwkeurig meten, en ook nog snel. Dat betekent dat het systeem daadwerkelijk in het veld kan worden gebruikt om snel correcte gegevens te verkrijgen.”

Het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo biedt verbeterde plaats- en tijdinformatie, en daar profiteren veel Europese diensten en gebruikers van. Zo kunnen gebruikers met Galileo hun locatie nauwkeuriger bepalen dan met andere beschikbare systemen, zoals gps. Met een ontwikkelingsperiode van meer dan twintig jaar en een geschatte investering van 22,2 miljard euro is Galileo een van de grootste projecten van Europa.

Het onderzoeksproject ‘Galileo improved services for cadastral augmentation development on-field validation’ (GISCAD-OV) heeft van de Europese Commissie een H2020-subsidie van 3,4 miljoen euro ontvangen om beperkingen in het systeem weg te werken. Hiermee opent het project nieuwe mogelijkheden voor kadastrale landmetingen. Met de nieuwe hoge nauwkeurigheid kan Galileo nauwkeurigheden tot vijf centimeter creëren, met snelle meettijden van twee tot vijf minuten. Dit maakt correcte en snelle metingen in het veld mogelijk, en het verbeterde systeem wordt dan ook een uitstekend hulpmiddel voor landmetingen. De verstrekte informatie kan door het Kadaster worden gebruikt voor onder meer perceelindeling, grensbepaling, grensreconstructie, het in kaart brengen van nieuwe gebouwen op kaarten en updates van coördinaatreferentiesystemen. Grensbepaling en -reconstructie worden bijvoorbeeld gebruikt om geschillen te beslechten, of na een aardbeving of tsunami.

Het aandeel van de TU Delft in het onderzoek richt zich op standaardisatie en regulering van de codering van meetgegevens en de workflow van het Kadaster. Onderzoekers Peter van Oosterom en Edward Verbree streven ernaar om het bestaande Land Administratie Domein Model (LADM, ISO-norm 19152) in het project te integreren. Dit datamodel brengt de opzet van landadministratie in overeenstemming met technologische ontwikkelingen en biedt een gestandaardiseerd globaal vocabulaire voor landadministratie. Wanneer het LADM met de verbeterde Galileo-diensten wordt gecombineerd, kan kadastrale landmeting niet alleen aanzienlijk worden verbeterd, maar komt deze ook gratis of tegen lage kosten in heel Europa beschikbaar. De lagere kosten en de democratisering van de aangesloten hard- en software zullen de dienstverlening als geheel verbeteren.

Het GISCAD-OV-project wordt uitgevoerd door een consortium van veertien partners. Naast de TU Delft zijn dat Geoweb, Exagone, Instituto Geografico Nacional, Sogei, Universiteit van Padua, Geo++, Novatel, York University, Geoflex, Telespazio, VÚGTK, CLGE en de Roma Tre-universiteit. Dit H2020-project zal in de loop van de komende drie jaar worden uitgevoerd, met een totaal budget van 3,4 miljoen euro. Het is het eerste H2020 SPACE-project waaraan de TU Delft deelneemt.