Minder gewasschade door nachtvorst

Nieuws - 29 november 2019

Bas van de Wiel (professor Atmospheric Physics) wil schade aan gewassen door nachtvorst verminderen. Maar er is nog verbazingwekkend weinig bekend over dit verschijnsel. Van de Wiel gaat daarom samen met collega Marie-Claire ten Veldhuis en met hulp van een NWO toekenning voor helderheid rondom nachtvorst zorgen.

Zijn project is onderdeel van het NWO-programma Smart solutions for horti- and agriculture, dat zich richt op slimme, nieuwe oplossingen die leiden tot duurzame en circulaire land- en tuinbouw systemen en tegelijkertijd een gezond inkomen voor boeren en land- en tuinbouw gerelateerde bedrijven mogelijk maken.

Helderheid rondom nachtvorst
Prof. dr. ir. B.J.H. van de Wiel, TU Delft

Medeaanvragers van de TU Delft: Marie-Claire ten Veldhuis (environmental physics, faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen), Kofi Mkinwa en Qinwen Fan  (faculteit EWI)

In Nederland treedt vaak aanzienlijke gewasschade op in de fruitteelt als gevolg van voorjaarsvorst. “Soms is er al lenteweer, maar dan komt er in april opeens weer nachtvorst”, vertelt Van de Wiel. “Daar kun je als fruitteler je halve oogst mee kwijtraken. Dus is het belangrijk dat beter te kunnen voorspellen.” Toch is er verbazingwekkend weinig bekend over dit verschijnsel. Huidige vorstbeschermende maatregelen missen bovendien een goede natuurwetenschappelijke basis. Dit project beoogt helderheid te verschaffen door een unieke aanpak. Deze combineert veldexperimenten met innovatieve meet-instrumentatie, geavanceerde numerieke simulatie en specifieke fysiologische analyse van vorstresponsie. Bovendien introduceren we een nieuw instrumentarium waarbij het traditionele weerstation vervangen wordt door een compleet autonoom, draadloos netwerk van slimme temperatuursensoren. Hiermee wordt real-time een 3D beeld van het 'vorstfront' zichtbaar gemaakt zodat de teler direct effectieve maatregelen kan treffen.

Lees meer over het onderzoek van Bas vande Wiel in Stories of Science: