TBM wetenschappers in de media

60 resultaten

11 oktober 2019

Aad Correljé op BNR.nl over energietransitie

Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft en verbonden aan het Clingendael International Energy Programme geeft aan hoe de toekomst van onze brandstof eruit ziet.

03 september 2019

Aad Correljé op Energiepodium.nl over de energietransitie

Vrije keuze voor energieconsument belemmert de energietransitie, stelt Aad Correljé. De energiemarkt vraagt om een voorspelbare consumentvraag.

12 augustus 2019

Andrea Ramirez Ramirez op Engineersonline over Duurzame energiebronnen

Als ons land in 2050 CO2-neutraal wil zijn, moet chemiesector zijn traditionele grondstoffen en energiebronnen tijdig vervangen door duurzame varianten. TU Delft energiewetenschapper Andrea Ramirez Ramirez inventariseerde hoe zogenaamde ‘negatieve-emissietechnologieën' hun koolstofvoetafdruk bepalen. Ramirez: "Er is veel aandacht voor technieken die meer broeikasgassen verbruiken dan dat ze uitstoten, en daarmee een ‘negatieve emissie' hebben. Maar vanwege de grote verschillen in de beoordeling van de koolstofvoetafdruk lopen we het risico dat we tijd verspillen aan technologieën die in de praktijk onbedoeld een netto toename in broeikasgassen kunnen veroorzaken.

05 juni 2019

Aad Correljé op Energiepodium.nl over warmtetransitie

Anders dan in de wereld van elektriciteit en gaslevering, kunnen leveranciers en transporteurs niet worden gescheiden betoogt Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft en verbonden aan het Clingendael International Energy Programme. De overheid moet volgens hem publieke en private partijen de ruimte geven om nieuwe mogelijkheden voor de warmtetransitie te verkennen.

18 april 2019

Esther Park Lee & Zofia Lukszo in Diverse media over waterstofauto

Waterstofauto’s kunnen als buffer fungeren in een duurzaam energiesysteem. De stilstaande waterstofauto kan de elektriciteit ook aan het stroomnet leveren en op deze wijze als buffer fungeren in een duurzaam energiesysteem.' Behalve de benodigde technologie vraagt dat onder meer ook om incentives voor autobezitters om daaraan mee te doen. Esther Park Lee onderzocht verschillende contractvormen hiervoor.

03 april 2019

Aad Correljé op Energiepodium.nl over innovatie

Het is een misvatting dat enkel de combinatie van kennis en techniek innovatie voortbrengt volgens Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft en verbonden aan het Clingendael International Energy Programme. Volgens hem zijn ook ondernemerschap en besluitvormingsmechanismen eveneens van invloed op vooruitgang, waarbij het lastig voorspellen is welk spoor de energietransitie moet volgen.

26 maart 2019

Nina Voulis op Energienieuws.nl over energietransitie

Meer inzicht in de energievraag van de verschillende gebruikers in de stad – huishoudens én diensten als scholen, kantoren en winkels – kan de stedelijke energietransitie vooruit helpen. Dit inzicht verschaft Nina Voulis met haar proefschrift ‘Harnessing Heterogeneity’ waarmee ze op 22 februari 2019 bij de TU Delft promoveerde.

20 maart 2019

Behnam Taebi in Trouw over kernenergie

Kernernergie, voor veel politici is het een taboe. Behnam Taebi techniekfilosoof aan de TU Delft bepleit een debat zonder ideologische stokpaardjes.

03 maart 2019

Aad Correljé in Andere Tijden over aardgas

Nederland maakte in de jaren zestig al een energietransitie mee. Aad Correljé, universitair hoofddocent Economie van Infrastructuren aan de TU Delft, blikt terug op de tijd dat Nederland overstapte op aardgas.

03 maart 2019

Andrea Ramírez Ramírez in Europoort Kringen over alternatieve grondstoffen voor de petrochemie

De aan de TU Delft verbonden professor Andrea Ramírez Ramírez gaat onderzoek verrichten naar het gebruik van niet-fossiele, alternatieve grondstoffen in de petrochemie. Samen met vier andere onderzoekers ontvangt zij hiervoor een vici beurs van 1,5 miljoen euro.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.