Laatste nieuws

312 resultaten
rss

17 juni 2021

Brede steun voor ambitieus klimaatbeleid als aan vier voorwaarden is voldaan

Brede steun voor ambitieus klimaatbeleid als aan vier voorwaarden is voldaan

Onderzoekers stelden ruim 10.000 Nederlanders in staat de overheid te adviseren over klimaatbeleid. Het eindrapport is nu online.

15 juni 2021

Toekenningen voor Delfts onderzoek naar energietransitie

Toekenningen voor Delfts onderzoek naar energietransitie

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame energie is complex en vraagt op meerdere niveaus om verandering. Drie Delftse onderzoeksgroepen gaan met een toekenning van NWO onderzoek doen naar systeemintegratie binnen de energietransitie.

17 mei 2021

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

Het afvangen en opslaan van CO2 is een van de vele technologieën die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. De technologie is beschikbaar en wordt al in diverse projecten toegepast, maar nog niet op wereldwijde schaal toegepast. Het gebrek aan kennis over de kosten van CO2-afvang en -opslag (CCS) kan ertoe leiden dat investeerders zich terugtrekken. Een wereldwijd consortium van twaalf onderzoekers op het gebied van CCS, onder leiding van Andrea Ramirez van de TU Delft, heeft samengewerkt aan een uitgebreide whitepaper. Het whitepaper helpt te begrijpen hoe de kosten van projecten voor CO2-afvang en -opslag correct kunnen worden geraamd.

10 mei 2021

Nitesh Bharosa benoemd als GovTech professor bij TBM

Nitesh Bharosa benoemd als GovTech professor bij TBM

We zijn trots te melden dat TBM alumnus Nitesh Bharosa per 15 mei 2021 start als hoogleraar ‘GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems’ bij TBM. Het gaat om een 5-jarig parttime hoogleraarschap dat is bekostigd door Digicampus (www.digicampus.tech), waar Bharosa ook is aangesteld als wetenschappelijk directeur.

28 april 2021

NWO kent 10 miljoen euro toe voor oplossen van cybersecurity vraagstukken

NWO kent 10 miljoen euro toe voor oplossen van cybersecurity vraagstukken

Binnen het NWA-programma Cyber Security gaan vijf consortia aan de slag om oplossingen te vinden voor vraagstukken rond internetveiligheid. TU Delft is bij vier consortia aangesloten. Drie projecten richten zich op governance, twee ook op cryptologische aspecten. Met het onderzoek is in totaal circa 10 miljoen euro gemoeid. Professor Michel van Eeten is penvoerder van project ‘THESEUS : Making patching happen’. Andere betrokken TBM onderzoekers zijn Simon Parkin, Kate Labunets en Kevin Borgolte.

27 april 2021

Wat vinden ANWB panelleden van sociale routesystemen?

Wat vinden ANWB panelleden van sociale routesystemen?

‘Automobilisten zouden best één keer per week een stukje om kunnen rijden, zodat we allemaal minder in de file staan’. Dat is de stelling die deze maand in ANWB magazine De Kampioen staat. De stelling is ingebracht door de TBM onderzoeksgroep ERC-BEHAVE onder leiding van Caspar Chorus. Deze groep doet onder andere onderzoek naar sociale routesystemen en dat vond de ANWB een interessant idee.

23 april 2021

Hoe werkt het dark web? Rolf van Wegberg legt het uit!

Hoe werkt het dark web? Rolf van Wegberg legt het uit!

Misschien ken je de verhalen wel over in drie clicks drugs bestellen met bitcoins, een neppaspoort aanvragen of wapens bestellen: het kan allemaal op het dark web. Maar hoe werkt het dark web?

15 april 2021

TBM adviseert Deltaprogramma

TBM adviseert Deltaprogramma

De sectie beleidsanalyse gaat de komende maanden het Deltaprogramma adviseren over de doorontwikkeling van Adaptief Delta Management. Het Deltaprogramma voert sinds 2010 de regie over het aanpassen van de Nederlandse waterhuishouding aan klimaatverandering en zeespiegelstijging.

03 april 2021

Doe mee aan onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over de volgorde van vaccinatie en het coronapaspoort

Doe mee aan onderzoek naar voorkeuren van Nederlanders over de volgorde van vaccinatie en het coronapaspoort

Wetenschappers van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam doen onderzoek naar de voorkeuren van Nederlanders voor verschillende varianten van het coronapaspoort en de volgorde van vaccinatie in de groep gezonde Nederlanders tussen de 18 en 60 jaar. Het onderzoek staat open voor alle Nederlanders tot en met 8 april. Iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan meedoen met het onderzoek via: https://www.tudelft.nl/corona-paspoort. Al eerder onderzocht de onderzoeksgroep deze voorkeuren onder 1500 Nederlanders die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. De resultaten van beide groepen, zowel de kleine representatieve groep als het nu gestarte opengestelde onderzoek worden gerapporteerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

01 april 2021

New publication: Journal of Integrated Security and Safety Science

New publication: Journal of Integrated Security and Safety Science

We are proud to present the new Journal of Integrated Security and Safety Science. An open access journal in which you can freely read and publish innovative papers that offer a significant contribution - conceptual, theoretical, methodological, or empirical - to all areas of physical security and safety in industries and infrastructures.

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het cookies bevat. Wilt u deze content (en anderen) alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van cookies.