Laatste nieuws

253 resultaten
11 september 2017

Pieter van Gelder benoemd tot lid Adviesraad TNO

Pieter van Gelder is per 1 Sept. 2017 benoemd tot Lid Strategische Adviesraad TNO Thema Defensie & Veiligheid, als opvolger van oud decaan van faculteit L&R, prof. Hester Bijl.

01 september 2017

Werken met begroeide voorlanden tegen overstromingsrisico’s

Extreme weersomstandigheden resulteren in steeds meer wateroverlast voor inwoners van kustgebieden, wat op het moment zichtbaar is in het zuiden van de Verenigde Staten. In het onderzoeksproject BE SAFE, uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit Twente, TU Delft en het mariene onderzoeksinstituut NIOZ, wordt momenteel onderzoek gedaan naar meer natuurlijke manieren van kustbescherming in combinatie met conventionele dijken.

23 augustus 2017

Is cyber-insurance the answer in fighting cyber-attacks?

Ransomware such as WannaCry and Petya can greatly disrupt organisations and costs society billions of dollars. New cybersecurity risks emerge every day in our digitalised world. However, cybersecurity is often not up-to-date in organisations.

23 augustus 2017

Hoe houden we controle over autonome wapens?

Ilse Verdiesen, master student Information Architecture bij TU Delft en majoor bij de Koninklijke Landmacht heeft met haar artikel ‘How do we ensure that we remain in control of our Autonomous Weapons?' een essaywedstrijd gewonnen aan MIT.

22 augustus 2017

TU Delft nr. 1 in Shanghai Transportation Ranking

Onlangs is de Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017 gepubliceerd. Dit jaar zijn 52 academische onderwerpen opgenomen in de ranking. In de ranking van het onderwerp ‘Transportation Science & Technology’ staat de TU Delft bovenaan op nr. 1. Een mooie erkenning van ons onderzoek op dit vlak.

03 juli 2017

Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie.

21 juni 2017

Ministerie van Defensie onder de indruk van TBM studenten

Voor het vak systeemmodellering 2 doken de eerstejaars TBM studenten in de wereld van Defensie. Een deel van de groep hield zich bezig met vraagstukken rondom de keuringscyclus van aankomende militairen. Het andere deel boog zich over de vervanging van de huidige Jerrycan Vul installatie. Op 20 juni presenteerden de studenten hun bevindingen aan Defensie en hun docenten Michel Oey en Regina Tange.

21 juni 2017

Fighting cybercrime by thinking like an attacker

Cybercrime causes the community billions of euros of damage every year and has a huge impact on crucial infrastructure, as well as the economy.

20 juni 2017

Professor Paulien Herder ontvangt Leermeesterprijs 2017

Op maandag 4 september wordt de Leermeesterprijs 2017 uitgereikt aan Prof. Dr.Ir. Paulien Herder, hoogleraar Engineering Systems Design in Energy bij TBM. De Leermeesterprijs wordt jaarlijks toegekend aan een hoogleraar van de TU Delft die excelleert in onderwijs én onderzoek en inspirerend is voor zowel studenten als promovendi.

13 juni 2017

Adaptation Pathways in OECD rapport

In het nieuwste OECD rapport over klimaat verandering, Investing in Climate, Investing in Growth wordt de door Marjolijn Haasnoot ontwikkelde Dynamic Adaptive Policy Pathways approach genoemd als een manier om grote investeringen in infrastructuur zo te ontwerpen dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.