Archief

325 resultaten

21 september 2021

TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

TU Delft opent Climate Action Hub op campus Den Haag

Op vrijdag 24 september opent TU Delft haar Climate Action Hub in het Wijnhavengebouw op de Campus Den Haag. De Climate Action Hub wordt een fysieke ontmoetingsplaats waar bestuurders en beleidsmakers, kennisinstellingen, burgers en bedrijven samen kunnen werken aan concrete oplossingen voor klimaatuitdagingen.

08 september 2021

Tina Comes benoemd tot hoogleraar

Tina Comes benoemd tot hoogleraar

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat Tina Comes per 6 juli door het College van Bestuur van de TU Delft is benoemd tot hoogleraar "Decision Theory & Information Technology for Resilience".

01 september 2021

EU project SPATIAL on Trustworthy AI

EU project SPATIAL on Trustworthy AI

Black box AI refers to AI systems that receive input and produce output without the end-user understanding. As inputs and outputs cannot be easily seen or understood, it can lead to issues within and across organisations. The EU-funded SPATIAL project (Security and Privacy Accountable Technology Innovations, Algorithms, and machine Learning) will address the challenges of black box AI and data management in cybersecurity

17 juni 2021

Brede steun voor ambitieus klimaatbeleid als aan vier voorwaarden is voldaan

Brede steun voor ambitieus klimaatbeleid als aan vier voorwaarden is voldaan

Onderzoekers stelden ruim 10.000 Nederlanders in staat de overheid te adviseren over klimaatbeleid. Het eindrapport is nu online.

15 juni 2021

Toekenningen voor Delfts onderzoek naar energietransitie

Toekenningen voor Delfts onderzoek naar energietransitie

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De overgang naar duurzame energie is complex en vraagt op meerdere niveaus om verandering. Drie Delftse onderzoeksgroepen gaan met een toekenning van NWO onderzoek doen naar systeemintegratie binnen de energietransitie.

17 mei 2021

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

TU Delft ontwikkelt kostenrichtlijnen voor CO2-opslag

Het afvangen en opslaan van CO2 is een van de vele technologieën die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. De technologie is beschikbaar en wordt al in diverse projecten toegepast, maar nog niet op wereldwijde schaal toegepast. Het gebrek aan kennis over de kosten van CO2-afvang en -opslag (CCS) kan ertoe leiden dat investeerders zich terugtrekken. Een wereldwijd consortium van twaalf onderzoekers op het gebied van CCS, onder leiding van Andrea Ramirez van de TU Delft, heeft samengewerkt aan een uitgebreide whitepaper. Het whitepaper helpt te begrijpen hoe de kosten van projecten voor CO2-afvang en -opslag correct kunnen worden geraamd.

10 mei 2021

Nitesh Bharosa benoemd als GovTech professor bij TBM

Nitesh Bharosa benoemd als GovTech professor bij TBM

We zijn trots te melden dat TBM alumnus Nitesh Bharosa per 15 mei 2021 start als hoogleraar ‘GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems’ bij TBM. Het gaat om een 5-jarig parttime hoogleraarschap dat is bekostigd door Digicampus (www.digicampus.tech), waar Bharosa ook is aangesteld als wetenschappelijk directeur.

28 april 2021

NWO kent 10 miljoen euro toe voor oplossen van cybersecurity vraagstukken

NWO kent 10 miljoen euro toe voor oplossen van cybersecurity vraagstukken

Binnen het NWA-programma Cyber Security gaan vijf consortia aan de slag om oplossingen te vinden voor vraagstukken rond internetveiligheid. TU Delft is bij vier consortia aangesloten. Drie projecten richten zich op governance, twee ook op cryptologische aspecten. Met het onderzoek is in totaal circa 10 miljoen euro gemoeid. Professor Michel van Eeten is penvoerder van project ‘THESEUS : Making patching happen’. Andere betrokken TBM onderzoekers zijn Simon Parkin, Kate Labunets en Kevin Borgolte.

27 april 2021

Wat vinden ANWB panelleden van sociale routesystemen?

Wat vinden ANWB panelleden van sociale routesystemen?

‘Automobilisten zouden best één keer per week een stukje om kunnen rijden, zodat we allemaal minder in de file staan’. Dat is de stelling die deze maand in ANWB magazine De Kampioen staat. De stelling is ingebracht door de TBM onderzoeksgroep ERC-BEHAVE onder leiding van Caspar Chorus. Deze groep doet onder andere onderzoek naar sociale routesystemen en dat vond de ANWB een interessant idee.

23 april 2021

Hoe werkt het dark web? Rolf van Wegberg legt het uit!

Hoe werkt het dark web? Rolf van Wegberg legt het uit!

Misschien ken je de verhalen wel over in drie clicks drugs bestellen met bitcoins, een neppaspoort aanvragen of wapens bestellen: het kan allemaal op het dark web. Maar hoe werkt het dark web?