TBM studenten Ward de Jong en Gerjan Mientjes kwamen onlangs in het nieuws met hun eindscriptie. Zij maakten berekeningen voor de aanleg van een tunnel om notoire fileproblemen op de N44 rond Den Haag en Wassenaar op te lossen. Zo’n 70.000 automobilisten staan hier dagelijks vast in de spits.

MKBA-analyse

Ward de Jong en Gerjan Mientjes deden een MKBA-analyse en brachten daarmee de voor- en nadelen in kaart van een lange en korte tunnelvariant. Een onderwerp dat goed past binnen hun gekozen specialisatie Transport en Logistiek. Bovendien staan ze zelf ook regelmatig op  de N44 in de file. Reden te meer om met dit probleem aan de slag te gaan.

Investering

De jong: “Het wordt een flinke investering van zeshonderd miljoen euro, maar daarmee wordt wel tijdwinst, grotere veiligheid, minder geluidsoverlast en minder stank en uitstoot van schadelijke stoffen gerealiseerd. En de langste landtunnel van Nederland”. Of de tunnel er nu ook daadwerkelijk gaat komen ligt aan de politiek. De VVD-fracties in Den Haag en Wassenaar en gemeente Wassenaar zijn enthousiast. Volgens de berekeningen is de investering er voor de lange variant binnen 30 jaar uit. Voor de kortere variant al tussen de 10 en 15 jaar. 

Mientjes en de Jong deden een deel van hun onderzoek gezamenlijk om vergelijking tussen de lange en korte variant van de tunnel goed mogelijk te maken. De studenten werden begeleid door Jan Anne Annema en Lizet Krabbenborg, beiden docent en onderzoeker in het vakgebied Transport en Logistiek aan de TU Delft.