Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden

Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden

Het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden (ITAV) verzorgt onderwijs in academische vaardigheden en talen, afgestemd op het technische domein. Voor studenten is onderwijs in vakken als Academisch schrijven, Professioneel Rapporteren, Mondeling Presenteren en Debattechniek meestal geïntegreerd in technische vakken van hun opleiding. Talen worden vaak als keuzevak gevolgd. English for academic purposes wordt op vier niveaus gegeven, om studenten beter te laten functioneren tijdens hun masterstudie. Nederlands voor Buitenlanders is bedoeld voor buitenlandse masterstudenten en PhD’s om hun aanpassing aan de Nederlandse situatie te vergemakkelijken, tijdens hun opleiding en vaak ook daarna, als zij nog enige jaren in Nederland blijven werken. Voor promovendi zijn er speciale cursussen als Writing a dissertation, Writing a scientific article in English en Presenting scientific information.  Het ITAV toetst de beheersing van het Engels van TUD-docenten en biedt hen de mogelijkheid Admission en Proficiency cursussen Engels te volgen om het vereiste niveau te bereiken.

Onze expertise

Het Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden beslaat de 10 volgende deelgebieden:

Contact

Universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden (ITAV)
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Gebouw 31

Bezoekadres: Jaffalaan 5, 2628 BX Delft
Postadres: Postbus 5015, 2600 GA Delft 

tel: 015 27 83646
e-mail: ITAV@tudelft.nl

Nederlands voor Buitenlanders
tel: 015 2784124
e-mail: delftsemethode@tudelft.nl