Italiaans voor Beginners

Vak

Italiaans, WM-ITAV-2013

Docent

Drs. Enrico Odelli, e.odelli@tudelft.nl

Leerdoelen

De cursus is bedoeld voor studenten die deelnemen aan een onderwijsuitwisseling met een Italiaanse universiteit of stage gaan lopen bij een bedrijf of instelling in Italië. De cursus is ook geschikt voor studenten Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen die vakliteratuur in het Italiaans willen leren lezen.

Om de taalcompetentie te ontwikkelen worden taalactiviteiten (receptief en productief) tijdens de colleges en thuis uitgevoerd. Deze taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over grammatica, lexicon, fonologie en over sociaal-culturele aspecten die relevant zijn voor het taalgebruik.

Overzicht van de thema’s die tijdens de cursus zullen worden behandeld: persoonlijke identificatie, huis, woonplaats, omgeving, dagelijks leven, vrije tijd, ontspanning, reizen, verhouding met anderen, onderwijs, eten en drinken, winkelen, taal, plaatsen. Geen kennis van het Italiaans vereist.

Aan het eind van de cursus is de student in staat om luister-, lees- en spreekopdrachten in het Italiaans uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen van het CEFR.
De studenten bereiken, volgens de schaalniveaus binnen het CEFR (Common European Framework of Reference) het niveau A2 voor luisteren en lezen, het niveau A1/A2 (A1++) voor gesproken interactie en gesproken productie.

Beginniveau: 0
Eindniveau: A1/A2 (A1+++)

Globale descriptoren van het CEFR

A1: Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

A2: Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit werkcolleges. De studenten werken individueel, in paren of in groepsverband aan opdrachten met als doel de taalvaardigheid te ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op de mondelinge vaardigheden. Van de studenten wordt verwacht dat zij minimaal vier uur per week uittrekken voor de voorbereiding van het college.

Literatuur en studiemateriaal

Units 1 - 8:

  • M.Birello et al. (2017), Al dente 1 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione internazionale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16657-72-8 (met 1 audioCD en 1 DVD)

Wijze van toetsen

Toets aan het einde van de cursus over luistervaardigheid, leesvaardigheid, woordenschat, grammatica.

Kosten en betaling

De prijs voor een semester van 14 weken (14x2u=28 contacturen) zal € 100 bedragen voor studenten en medewerkers van de TU Delft en € 250 voor externen.
U kunt uw betaling bij ons voldoen door het bedrag van € 100 / € 250  over te maken naar onze bankrekening en een bewijs (screenshot o.i.d.) te mailen naar itav@tudelft.nl.

Onze bankgegevens zijn:
Rekeningnummer: 542891859
IBAN: NL08ABNA0542891859
Swift: ABNANL2A
Ten name van: Faculteit TBM
Referentie: vermeld uw naam + cursus Italiaans