Italiaans voor Gevorderden

Docent

Drs. Enrico Odelli, e.odelli@tudelft.nl

Leerdoelen

De cursus is bedoeld als vervolg op Italiaans voor Beginners en beoogt studenten hun taalcompetentie verder te ontwikkelen in de verschillende domeinen. De cursus is geschikt als voorbereiding op een onderwijsuitwisseling met een Italiaanse universiteit of op een stage bij een bedrijf of instelling in Italië. De cursus is ook geschikt voor studenten Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen die hun leesvaardigheid in het Italiaans willen verbeteren.

Om de taalcompetentie te ontwikkelen worden taalactiviteiten (receptief en productief) tijdens de colleges en thuis uitgevoerd. Deze taalactiviteiten dienen als uitgangspunt voor reflectie over grammatica, lexicon, fonologie en over sociaal-culturele aspecten die relevant zijn voor het taalgebruik.
Overzicht van de thema’s die tijdens de cursus zullen worden behandeld: vrije tijd en vakantie, weersomstandigheden, aanwijzingen vragen en geven, toekomstige plannen, werk, levensstijlen, gevoelens uiten, gebeurtenissen vertellen, communicatie binnen bedrijven, gezondheid, reizen.

Toegangseisen: Italiaans voor Beginners of equivalente kennis / competenties. 

Aan het eind van de cursus is de student in staat om luister-, lees- en spreekopdrachten in het Italiaans uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen van het CEFR.
De studenten bereiken, volgens de schaalniveaus binnen het CEFR (Common European Framework of Reference) het niveau A2/B1 (A2+++) voor luisteren en lezen, het niveau A2/B1 (A2++) voor gesproken interactie en gesproken productie.

Beginniveau: A1/A2

Eindniveau: A2/B1

Globale descriptoren van het CEFR

A2: Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

B1: Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit werkcolleges. De studenten werkt individueel, in paren of in groepsverband aan opdrachten met als doel de taalvaardigheid te ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op de mondelinge vaardigheden. Van de studenten wordt verwacht dat zij minimaal vijf uur per week uittrekken voor de voorbereiding van het college.

Literatuur en studiemateriaal

Units 1 - 8:

  • M.Birello et al. (2017), Al dente 2 - Corso d’Italiano, libro dello studente + esercizi, edizione internazionale, Casa delle lingue / Difusiòn, Barcellona. ISBN: 978-84-16657-75-9 (met 1 audioCD en 1 DVD)

Wijze van toetsen

Test aan het einde van de cursus over luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid, woordenschat, grammatica.

Kosten en betaling

De prijs voor een semester van 14 weken (14x2u=28 contacturen) zal € 100 bedragen voor studenten en medewerkers van de TU Delft en € 250 voor externen. U kunt uw betaling bij ons voldoen per PIN.

Het secretariaat is iedere ochtend van 9.00 tot 12.00 uur geopend.